הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ו – מלאכת מפשיט, מעבד, ממחק ומשרטט

ו,א – מעבד בנעליים

אסור למשוח נעליים או סנדלים חדשים בשמן, שהואיל והם חדשים השמן מרכך את העור שלהם. אבל מותר לאדם לסוך רגלו במעט שמן ולאחר מכן להכניסה לסנדל חדש, מפני שבעת הסיכה לא נגע השמן בעור, ואין בשמן מועט זה כדי להועיל לריכוך העור שבסנדל. ובתנאי שלא יתכוון לצחצחו, היינו לעשותו מבריק. ואם הסנדל ישן, גם אם סך את רגלו בהרבה שמן מותר לו להכניסה לסנדל, מפני שסנדל ישן אינו צריך יותר עיבוד (שו"ע שכז, ד). אולם אסור למשוח שמן על סנדל ישן, שמא ילמדו ממנו להקל גם בחדשים. בנוסף לכך, אם השמן מחזק את הצבע שלו, יש בזה איסור צובע (מ"ב שכז, יב).

תפריט