ארכיון הקטגוריה: פרק ו – חמשת מיני דגן

א – ברכות חמשת מיני דגן

א,א – גלוטן ועמילן גלוטן, שהוא אחד ממרכיבי החיטה, לרוה"פ אינו נחשב כמין דגן, אלא העמילן הוא עיקר החיטה. כ"כ בוזאת הברכה בירור כד, ובפס"ת רח, ב. לפיכך מאכל שגלוטן הוא אחד ממרכיביו, למרות שהוא נועד לתת בו טעם, אין לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - חמשת מיני דגן | כתיבת תגובה

ג – שיעור קביעות סעודה למאפה מזונות

ג,א – ביאור השיטה השנייה – ארבע ביצים נפח לכאורה קשה על השיטה השנייה (המובאת בהערה 2), שאין לה מקור בראשונים, ושיעור נפח ארבע ביצים אינו משביע. אולם יתכן שאפשר לבאר כך את דעת תר"י והרא"ש, ששיעור 'פרס' הוא שיעור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - חמשת מיני דגן | כתיבת תגובה

ד – קביעות סעודה לאוכל מזונות עם עוד מאכלים

ד,א – איזה מאכלים מצרפים לשיעור שביעה לשיטה הראשונה רבים למדו מדעת המ"א ומ"ב (קסח, כד), שדווקא מאכלים שרגילים ללפת בהם את הפת, מצטרפים להשלים לשיעור שביעה. ולפי"ז, פירות, גלידה ומיני מתיקה, אינם מצטרפים, שהרי אפילו בסעודת לחם, ואפילו אכלם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - חמשת מיני דגן | כתיבת תגובה

ה – כיצד לצאת ממצבי ספק

ה,א – חשב לקבוע סעודה על פהב"כ ונמלך תכנן לאכול מפהב"כ כשיעור קביעות סעודה, ונטל ידיים ובירך 'המוציא', ולבסוף נמלך ואכל פחות, מברך בסוף 'על המחיה', וכיוון ש'על המחיה' פוטרת רק את המזונות, אם אכל עוד מאכלים, צריך לברך עליהם ברכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - חמשת מיני דגן | כתיבת תגובה

ו – חלה מתוקה

ו,א – בדין חלה מתוקה הכלל הבסיסי הוא שהחילוק בין לחם לפהב"כ, שעל לחם קובעים סעודה ועל פהב"כ אין קובעים סעודה אלא מגישים לקינוח או טעימה. מקורות רבים הובאו לכך בברכת ה' ח"ב ב, 53. וכ"כ ריטב"א, ריא"ז ברכות מב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - חמשת מיני דגן | כתיבת תגובה

ז – מצה

ז,א – האוכל מצה בפסח פחות מכזית כתב ביחו"ד ג, יב ואיש מצליח ח"ב כרך ג סימן ה, שגם בפסח יברך על מצה 'המוציא' רק אם מתכוון לאכול ממנה כזית. ולברכת ה' ח"ב ב, נב, רק אם יאכל ממנה כביצה. אך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - חמשת מיני דגן | כתיבת תגובה

י – על תבשיל לעולם מברכים מזונות

י,א – הערה 9 – האם ראוי להחמיר לאכול סופגניה דווקא בסעודה בשו"ע קסח, יג: "ויש חולקים ואומרים דכל שתחילת העיסה עבה, אפילו רככה אח"כ במים ועשאה סופגנין ובשלה במים או טגנה בשמן, מברך עליה המוציא. וירא שמיים יצא ידי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - חמשת מיני דגן | כתיבת תגובה

יא – מלאווח, כובאנה וג'חנון (מאכלים תימניים)

יא,א – בשבע משיעור שהוא בספק – יברך 'המוציא' וברהמ"ז עיין בהערה 10, שאם שבע ממלאווח, למרות שהוא מסופק אם הוא שיעור שרוב העולם שבעים בו, יברך 'המוציא' וברהמ"ז, וזאת על סמך שלושה צדדים: א) דעת הראב"ד והרשב"א, ששיעור קביעת סעודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - חמשת מיני דגן | כתיבת תגובה

יב – לחם מטוגן, קרוטונים, מצות מטוגנות

יב,א – הצעה נוספת לצאת מהספק במצה-בריי בספר ברכת הנהנין ע' קעט, כתב בשם הגרש"ז אויערבאך, הצעה לצאת מהספק, לבשל את המצות בכלי ראשון ואח"כ לטגנם, ואזי לכל הדעות, הואיל ושברי המצות קטנים מכזית, ברכתן 'מזונות', וגם אם יקבע עליהן סעודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - חמשת מיני דגן | כתיבת תגובה