הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ה – כיצד לצאת ממצבי ספק

ה,א – חשב לקבוע סעודה על פהב"כ ונמלך

תכנן לאכול מפהב"כ כשיעור קביעות סעודה, ונטל ידיים ובירך 'המוציא', ולבסוף נמלך ואכל פחות, מברך בסוף 'על המחיה', וכיוון ש'על המחיה' פוטרת רק את המזונות, אם אכל עוד מאכלים, צריך לברך עליהם ברכה אחרונה. שאם אכל מפירות שבעת המינים, יוסיף לציינם בברכת 'מעין שלוש', ואם אכל דברים שברכתם 'בורא נפשות', יברך 'בורא נפשות'.

ואם הוא רוצה לאכול עוד מזונות, אינו צריך לברך לפניהם, שכבר יצא בברכת 'המוציא' (אג"מ או"ח ב, נד). ואם הוא רוצה לאכול עוד מאכלים, עליו לברך לפניהם ברכה, שכן אינם נפטרים בברכת 'המוציא', הואיל ונמלך שלא לקבוע סעודה.

ואם הוא נמלך שלא לאכול כשיעור קביעות סעודה, אינו צריך לדחוק עצמו לאכול כשיעור קביעות סעודה, כדי להצדיק את נטילת ידיו וברכת 'המוציא' (חזו"א, ילקוט יוסף קסח, יג).

תפריט