הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

א – ברכות חמשת מיני דגן

א,א – גלוטן ועמילן

גלוטן, שהוא אחד ממרכיבי החיטה, לרוה"פ אינו נחשב כמין דגן, אלא העמילן הוא עיקר החיטה. כ"כ בוזאת הברכה בירור כד, ובפס"ת רח, ב. לפיכך מאכל שגלוטן הוא אחד ממרכיביו, למרות שהוא נועד לתת בו טעם, אין לו החשיבות של "כל שיש בו מין דגן" שקובע את הברכה. ואפילו אם רוב המאכל יהיה מגלוטן, ברכתו תהיה 'שהכל'.

וכן אם עשו מאכל ממורסן וסובין של חיטה, או שעירבו במאכל מורסן וסובין של חיטה – ברכתו 'שהכל' (פס"ת רח, ב).

תפריט