ארכיון הקטגוריה: פרק ג – ראש השנה

א – יום הזיכרון והדין

עניינו ואופיו של ראש השנה א, א – בכסה ליום חגנו ר"ה ח, א-ב: "תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֵּסֶה לְיוֹם חַגֵּנוּ (תהלים פא, ד). איזהו חג שהחדש מתכסה בו? – הוי אומר זה ראש השנה, וכתיב כִּי חֹק לְיִשְׂרָאֵל הוּא מִשְׁפָּט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ראש השנה | כתיבת תגובה

ב – יום תרועה

משמעות יום תרועה ב, א – השופר מעורר לחשבון נפש ותשובה כתב הרמב"ם (הל' תשובה ג, ד): "אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר: עורו עורו משנתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ראש השנה | כתיבת תגובה

ג – ראש השנה

ג, א – ראש השנה יום בריאת האדם פסיקתא דרב כהנא כג: "לְעוֹלָם ה' דְּבָרְךָ נִצָּב בַּשָּׁמָיִם (תהלים קיט, פט). תני ר' אליעזר: בעשרים וחמשה באלול נברא העולם. ואתיא דרב, כהדא דתני ר' אליעזר, דתניא בתקיעתא דרב: זה היום תחילת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ראש השנה | כתיבת תגובה

ד – חגיגיות בלבוש וסעודות

שמחה בראש השנה ד, א – הסוברים שמצוות השמחה בר"ה כמו בג' רגלים בפשטות מצווה לשמוח בראש השנה כמו בכל המועדים, "דאמר רבי יונה: הוקשו כל המועדים כולם זה לזה" (ר"ה ד, ב; שבועות י, א). וכך למדנו מהמשנה בחולין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ראש השנה | כתיבת תגובה

ה – ביאור הביטחון והשמחה

ה, א – דברי השל"ה על השמחה בר"ה של"ה (מס' ראש השנה תורה אור צב): "ובזה יובן ענין המדרש שהביא הטור אורח חיים סימן תקפ"א: ורוחצין ומסתפרין… ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקב"ה יעשה להם נס, עד כאן. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ראש השנה | כתיבת תגובה

ו – המלכת ה' בתפילות

המלכת ה' בתפילות ו, א – יסוד ראש השנה – המלכת ה' ראש השנה טז, א: "אמר הקב"ה: אמרו לפני בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות. מלכויות – כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות – כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה – בשופר". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ראש השנה | כתיבת תגובה

ז – ראש השנה יומיים

שני ימים טובים של ראש השנה ז, א – ראש השנה בזמן שקידשו את החודש בבית הדין מהתורה יום טוב של ראש השנה הוא יום אחד בלבד, במדבר כט, א: "וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ראש השנה | כתיבת תגובה

ח – שמירת יומיים בזמן הזה

ח, א – שמירת יומיים של ראש השנה בא"י בזמן הזה כאשר אין בית הדין יכול לקדש את החודשים על פי עדים, ראש החודש מתקדש על פי חשבון הלוח העברי. קרוב לשלוש מאות שנה לאחר חורבן בית המקדש השני, ראה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ראש השנה | כתיבת תגובה

י – מלכויות זיכרונות ושופרות

מלכויות זכרונות ושופרות י, א – משמעויות למלכויות זכרונות ושופרות כתב בספר העיקרים מאמר א' פרק ד', ששלוש הברכות כנגד שלושת עיקרי האמונה. מלכויות – מציאות ה', זיכרונות – השגחה, שופרות – תורה מן השמיים. מהר"ל (חידושי אגדות ר"ה טז, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ראש השנה | כתיבת תגובה

יא – ענייני תפילה וקריאה בתורה

וידוי בראש השנה יא, א – סתירה בין מקורות בזוהר כתב של"ה (מס' ראש השנה נר מצוה יח-יט): "היה מן הראוי גם כן שיתוודה, אמנם אמרו בזוהר (ח"א קפו, א) שלא להזכיר בראש השנה שום חטא ועון ופשע. וזה לשון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ראש השנה | כתיבת תגובה