ארכיון הקטגוריה: פרק ג – קדושה וכוונה

א – התאווה הרעה

יצר העריות א, א – סכנת יצר העריות היצר החזק ביותר של האדם הוא יצר העריות, כמבואר בחגיגה יא, ב: "אמר רב אשי: מאי אין דורשין בעריות בשלשה? – אין דורשין בסתרי עריות לשלשה (בסתרי עריות – שאינן מפורשות, כגון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ב – הבחירה החופשית

ב, א – אין בחיבור גנאי כתב הרמב"ן באגרת הקודש פרק ב: "דע כי חבור זה הוא ענין קדוש ונקי כשיהיה הדבר כפי מה שראוי ובזמן הראוי ובכוונה הנכונה. ואל יחשוב אדם כי בחבור הראוי יש גנאי וכיעור ח"ו, שהחבור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ג – שתי מדרגות בקדושת הנישואין

כוונות וקדושה בחיבור ג, א – ארבע כוונות לראב"ד כתב הראב"ד (בעלי הנפש שער הקדושה): "ועתה יש עלינו לדעת ולהבין אי זה היא המחשבה הנכונה באותו המעשה, ואי זו היא המחשבה המקלקלת אותו והמאבדת את שכרו והמביאה עליו רעה תחת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ד – בין אהבה לתאווה

ד, א – התאווה החולפת רבי צדוק הכהן מלובלין, תקנת השבין ו, עח: "… התאוה נקרא שקר… כי כל הנאה שלשעה, וְאַחַר יִמָּלֵא פִיהוּ חָצָץ (משלי כ, יז), ואין קיימת לעד רק עד ארגיעה – הוא דבר שקר, ככל הנאות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ה – הקדושה שבשמירת איסורי עריות

ה, א – טעם איסור עריות במשפחה – מהר"ל נתיבות עולם, נתיב הענוה, פרק ד: "ויש לפרש, כי מה שאסרה התורה העריות, כי על ידי הזיווג העולם מתחבר ומתקשר, ורצה הש"י שיהיה העולם אחד מקושר על ידי הזיווג, ואם לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ו – המצוות כסייג לחטא

ו, א – אהבה ומצוות עונה כסייג לחטא בתענית כג, א-ב, מסופר שנשלחו כמה תלמידי חכמים לאבא חלקיה לבקש שיתפלל על הגשמים, וראו כמה מהנהגותיו והנהגת אשתו, ושאלו: "מאי טעמא כי מטא מר למתא, נפקא דביתהו דמר כי מיקשטא (מה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ז – בריאות הנפש ותיקון הנשמה

ז, א – כל מי שאין לו אשה אינו אדם יבמות סג, א: "אמר רבי אלעזר: כל אדם שאין לו אשה – אינו אדם, שנאמר (בראשית ה, ב): זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם… וַיִּקְרָא אֶת שְׁמָם אָדָם". בראשית רבה יז, ב: "תני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ח – טהרה וטומאה

ח, א – טעם לטומאת שכבת זרע ספר הכוזרי מאמר ב, אות ס (מהדו' שילת): "אמר החבר: כבר אמרתי לך שאין יחס בין שכלינו ובין העניין האלוקי, וראוי שלא נשאף לתת טעמים לכמו אלה הדברים הגדולים. אבל אני אומר, אחר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ט – תקנת עזרא

תקנת טבילת עזרא וט' קבין (הרב בראל שבח) ט, א – תקנת עזרא בבא קמא (פב, א-ב): "עשרה תקנות תיקן עזרא… ותיקן טבילה לבעלי קריין… תיקן טבילה לבעלי קריין? – דאורייתא הוא! דכתיב (ויקרא טו, טז): וְאִישׁ כִּי תֵצֵא מִמֶּנּוּ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

יא – שיטת הרמב"ם

שיטת הרמב"ם (הרב דוד ויצ'נר) יא, א – יסוד תפישת העולם של הרמב"ם יסוד עמדתו של הרמב"ם הינו שככל שדבר הוא יותר רוחני, כך הוא מושלם יותר וקרוב יותר לה' יתברך. ומטרתו של כל אחד מן הנבראים, ובכללם האדם, להתקרב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה