הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ו – המצוות כסייג לחטא

ו, א – אהבה ומצוות עונה כסייג לחטא

בתענית כג, א-ב, מסופר שנשלחו כמה תלמידי חכמים לאבא חלקיה לבקש שיתפלל על הגשמים, וראו כמה מהנהגותיו והנהגת אשתו, ושאלו: "מאי טעמא כי מטא מר למתא, נפקא דביתהו דמר כי מיקשטא (מה טעם כשהגיע כבודו לעיר, יצאה אשתו מקושטת)? אמר להו: כדי שלא אתן עיני באשה אחרת".

עוד למדנו ביבמות סג, א, שאשתו של רבי חייא ציערה אותו הרבה, ואף על פי כן, כשרבי חייא היה מוצא מתנה מתאימה לאשתו היה עוטף אותה ושולחה אליה, ואמר: "דיינו שמגדלות בנינו, ומצילות אותנו מן החטא (הרהור עבירה, רש"י)".

תפריט