ארכיון הקטגוריה: פרק ט – הפסקת הריון

א – מעמד הביניים של העובר

מעמד הביניים של העובר א, א – עובר אינו נחשב לנפש אדם משנה אהלות ז, ו: "האשה שהיא מקשה לילד, מחתכין את הוולד במעיה ומוציאין אותו אברים אברים, מפני שחייה קודמין לחייו. יצא רובו – אין נוגעין בו, שאין דוחין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - הפסקת הריון | כתיבת תגובה

ג – האם מותר להפיל לצורך גדול

הפלת עובר לצורך גדול ג, א – מעוברת המוצאת להורג משנה ערכין ז, א: "האשה שיצאה ליהרג – אין ממתינין לה עד שתלד (אלא הורגין ולדה עמה, רש"י). האשה שישבה על המשבר – ממתינין לה עד שתלד (דכיון דעקר ונע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - הפסקת הריון | כתיבת תגובה

ה – הפלת עובר חולה טיי-זקס

ה, א – האוסרים להפיל עובר שחולה בטיי-זקס מחלת טיי-זקס היא מחלה תורשתית שאין לה מרפא, וכל הילדים שסובלים ממנה מתים עד גיל ארבע. בעזרת בדיקות ניתן כיום לדעת בוודאות האם העובר סובל מטיי-זקס. לדעת האגרות משה (חו"מ ב, סט), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - הפסקת הריון | כתיבת תגובה

ו – תסמונת דאון

ו, א – האוסרים להפיל עובר עם תסמונת דאון לדעת המחמירים שאיסור הפלה משום רצח, ודאי שאסור להפיל עובר שלוקה בתסמונת דאון. וככל הנראה כך סוברים כל הפוסקים שמותר להפיל רק במקרה של סכנת נפשות (עיין לעיל ג, ג-ד). אף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - הפסקת הריון | כתיבת תגובה

י – עובר ממזר

עובר ממזר י, א – הפלת עובר ממזר בשו"ת חוות יאיר (סי' לא) נשאל על אשת איש שהרתה לזנונים, "ואחר המעשה נתחרטה ונתנה קולה בבכי, גם יום גם לילה אל תתני פוגת בת עינה, רק הורידה כנחל דמעה והטיחה ראשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - הפסקת הריון | כתיבת תגובה