ארכיון הקטגוריה: פרק ו – הושענא רבה

א – הושענא רבה

א,א – סעודה במנחה קטנה של הושענא רבה עיין בהרחבות לספר מועדים פרק ב' יב, ב.

פורסם בקטגוריה פרק ו - הושענא רבה | כתיבת תגובה

ב – מנהג הערבה בזמן בית המקדש והיום

ב,א – מצוות הערבה במזבח מהתורה או מהלכה למשה מסיני בסוכה מד, א, מבואר שלדעת אבא שאול, מצוות הערבה מהתורה, שכן "עַרְבֵי נָחַל כתיב, שתים – אחת ללולב ואחת למקדש". אבל לחכמים "הלכתא גמירי לה. דאמר רבי אסי אמר רבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הושענא רבה | כתיבת תגובה

ג – דיני חיבוט ערבה

ג,א – מה המנהג לנענע או לחבוט בגמרא סוכה מד, ב, מתואר המנהג: "אמר אייבו: הוה קאימנא קמיה דרבי אלעזר בר צדוק, ואייתי ההוא גברא ערבה קמיה, שקיל, חביט חביט ולא בריך. קסבר: מנהג נביאים הוא. אייבו וחזקיה בני ברתיה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הושענא רבה | כתיבת תגובה

ד – ארבעת המינים וההושענות לאחר החג

ד,א – מה עושים עם הערבות אחר החביטה ביום הושענא רבה אסור להשתמש בערבות לשימוש של חול, הואיל והוקצו למצווה, אלא אם כן התנה מתחילה שיוכל להשתמש בערבות (שו"ע תרסד, ט). והרמ"א על פי מהרי"ל הוסיף שנהגו להצניע את ההושענות לאפיית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הושענא רבה | כתיבת תגובה

ה – היציאה מהסוכה

ה,א – הוצאת כליו מן הסוכה ביום השביעי משנה מח, א: "גמר מלאכול – לא יתיר את סוכתו, אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה (מנחה קטנה – ריטב"א, מ"ב תרסו, ב) מפני כבוד יום טוב האחרון של חג". וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הושענא רבה | כתיבת תגובה