א – הושענא רבה

א,א – סעודה במנחה קטנה של הושענא רבה

עיין בהרחבות לספר מועדים פרק ב' יב, ב.

תפריט