הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק יב – הכנת המאכלים

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – מלאכת טוחן

א,א – טוחן מלאכת טוחן חושפת כוחות שגנוזים בטבע, שעל ידי הטחינה יוצאות אל הפועל תכונות שלא באו לידי ביטוי לפני כן. טחינת החיטים מגלה

להמשך »

ג – מלאכת לש

ג,א – מקורות מחלוקת רבי ורבי יוסי בר' יהודה מופיעה בשבת יח, א, וקנה, ב. לרבי נתינת המים בקמח אסורה מהתורה, ולריבר"י מדברי חכמים בלבד.

להמשך »

ז – דינים שונים

ז,א – סחיטת משקים מהתורה ומדרבנן אסור להכין מנה חמה של פירה, שכן שפיכת המים היא הלישה. ובקוסקוס מתעורר ספק, שכן לא ברור אם חלקיקיו

להמשך »

ח – סחיטת פירות

ח,א – סחיטת משקים מהתורה ומדרבנן במשנה (שבת קמג, ב): "אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין". ובגמרא (קמה, סע"א): "אמר רב חייא בר אשי

להמשך »

י – צביעה במאכלים

י,א – צביעה באוכלים שו"ע שכ, יט: "ליתן כרכום בתבשיל מותר ואין לחוש לו משום צובע, דאין צביעה באוכלים". ומקורו בשיבולי הלקט (פו), שכתב כך

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק