ארכיון הקטגוריה: י"ג – הזכרת גשמים ובקשתם

א – דילוג וטעות בתפילה

אנשי כנסת הגדולה תקנו את נוסח התפילה כמקשה אחת הכוללת את כל הבקשות העיקריות, ואף הקפידו על סדר הברכות, וסמכו זאת על פסוקים (מגילה יז, ב). לפיכך, המדלגת על אחת מברכות שמונה עשרה של תפילת עמידה, לא יצאה ידי מצוות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הזכרת גשמים ובקשתם | כתיבת תגובה

ב – טעות והפסקה באמצע התפילה

אשה שנזכרה באמצע תפילתה שדילגה או טעתה באחת משלוש עשרה הברכות האמצעיות, עליה לחזור לאותה ברכה שטעתה בה, ומשם ואילך תמשיך להתפלל כסדר. ואע"פ שהיא חוזרת על ברכות שכבר אמרה, כיוון שכל הברכות שאמרה אחרי הדילוג או הטעות היו שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הזכרת גשמים ובקשתם | כתיבת תגובה

ג – תוספות מעניינו של יום

בימים מיוחדים מוסיפים בתפילה דברים מעניינו של יום. יש תוספות שאם שכחה לאומרן לא יצאה ידי התפילה, ויש תוספות שלכתחילה צריך לאומרן אבל בדיעבד אינן מעכבות. בחול המועד של פסח וסוכות, מוסיפים בברכת 'רצה' – "יעלה ויבוא", ואם שכחה ולא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הזכרת גשמים ובקשתם | כתיבת תגובה

ד – תפילת נדבה

למדנו (לעיל א, ז) שחכמים תקנו שלוש תפילות בכל יום, שחרית כנגד תמיד של שחר, מנחה כנגד תמיד של בין הערביים, וערבית כנגד העלאת האיברים והפדרים של הקרבנות על גבי המזבח. (לעיל ב, ב-ה, למדנו במה נשים חייבות). וכמו שבזמן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הזכרת גשמים ובקשתם | כתיבת תגובה

ה – דיני ספקות

אשה שרגילה להתפלל תמיד שחרית או מנחה או שתיהן, והתעורר לה ספק ביום אחד אם התפללה את התפילה שהיא רגילה להתפלל או לא – כל זמן שלא עבר זמן תפילתה, תחזור ותתפלל מספק. ותתנה בליבה: אם כבר התפללתי – הרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הזכרת גשמים ובקשתם | כתיבת תגובה

ו – סדר השלמת תפילה שנשכחה

הנוהגת להתפלל תפילה אחת בכל יום, ולא הספיקה להתפלל עד שהגיע חצות היום ונסתיים זמן תפילת שחרית (כמבואר לעיל ח, א), תמתין עד חצי שעה אחר חצות, ותתפלל מנחה. ואם לא הספיקה להתפלל מנחה ושקעה החמה, תתפלל תפילת ערבית. ומי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הזכרת גשמים ובקשתם | כתיבת תגובה

ז – הזכרת גשמים ובקשתם

בתקופת החורף אנו מזכירים את הגשם פעמיים בתפילה. בתחילה אנו מזכירים את הגשם כדי לשבח את ה' המוריד אותו, ואח"כ אנו מבקשים מה' שיברך אותנו בטל ומטר. בברכה השנייה, היא ברכת "מחיה המתים", אנו משבחים "משיב הרוח ומוריד הגשם". ותקנו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הזכרת גשמים ובקשתם | כתיבת תגובה

ח – דין טעות בהזכרת גשמים ושאלתם

טעתה והזכירה גשם בקיץ, כיוון שבאותו זמן אין בכך שבח, חייבת לחזור ולתקן. אם עדיין לא סיימה את הברכה, תחזור לתחילתה ותאמר "מוריד הטל" כפי שאומרים בקיץ. ואם כבר סיימה את הברכה, הפסידה אותה, וכיוון ששלוש הברכות הראשונות נחשבות כחטיבה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הזכרת גשמים ובקשתם | כתיבת תגובה

ט – עצה כנגד טעויות

הטעות השכיחה ביותר בתפילה, היא טעות בהזכרת גשמים ושאלתם, שכן בכל חצי שנה מחליפים את הנוסח, וכיוון שבמשך חצי שנה מתרגלים לנוסח מסוים, הלשון נמשכת אחר הנוסח השגור. כפי שלמדנו, שלוש מתוך ארבע הטעויות האפשריות בזה, מחייבות חזרה. (בכל הטעויות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הזכרת גשמים ובקשתם | כתיבת תגובה

י – דין חוץ לארץ

קבעו חכמים לְאַחֵר את תחילת הבקשה על הגשמים בבבל ליום שישים לתקופה (שיוצא ב- 4 או 5 בדצמבר). וזאת מפני שיש בבבל מים מרובים מנהרות חידקל ופרת, ואין צורך להרבות שם בבקשה על הגשמים מיד בתחילת החורף. וכל שאר בני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הזכרת גשמים ובקשתם | כתיבת תגובה