חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ח – דין טעות בהזכרת גשמים ושאלתם

טעתה והזכירה גשם בקיץ, כיוון שבאותו זמן אין בכך שבח, חייבת לחזור ולתקן. אם עדיין לא סיימה את הברכה, תחזור לתחילתה ותאמר "מוריד הטל" כפי שאומרים בקיץ. ואם כבר סיימה את הברכה, הפסידה אותה, וכיוון ששלוש הברכות הראשונות נחשבות כחטיבה אחת, צריכה להתחיל את התפילה מחדש כדי לאומרה כראוי (שו"ע קיד, ד).

טעתה ולא הזכירה גשם בחורף, אם הזכירה טל, כפי שאנו אומרים בקיץ "מוריד הטל", כיוון שאמרה שבח מסוים שקשור למים, אינה צריכה לחזור. אבל אם לא הזכירה גם את הטל, כיוון שהחסירה שבח כל כך חשוב – צריכה לחזור (שו"ע קיד, ה).

טעתה וביקשה גשם בקיץ, כיוון שביקשה בקשה שאינה ראויה, קלקלה את ברכת השנים וחייבת לחזור ולתקן. לפיכך, אם עדיין לא סיימה את תפילתה, תחזור לברכת השנים, ותאמרנה כראוי, וממנה תמשיך כסדר עד סוף התפילה. ואם כבר סיימה את תפילתה, תחזור ותתפלל כראוי (שו"ע קיז, ג).

ואם טעתה ולא ביקשה על הגשמים בחורף, אם כבר חתמה את ברכת השנים ועדיין לא הגיעה לברכת "שומע תפילה", תמשיך בתפילתה וכשתגיע לברכת "שומע תפילה", שבה מותר לבקש כל בקשה, תבקש על הגשמים, ותתקן בכך את טעותה. אבל אם כבר עברה את ברכת "שומע תפילה", הפסידה את המקום שבו יכלה לתקן את עצמה, והפסידה גם את כל הברכות שאמרה אחר ברכת השנים, ועליה לחזור לברכת השנים ולאומרה כהלכה, וממנה תמשיך להתפלל כסדר. ואם כבר סיימה את תפילתה והתכוונה לפסוע לאחריה, כיוון שלא ביקשה גשם – תפילתה חסרה, ועליה לחזור לראש התפילה ולהתפלל כראוי (שו"ע קיז, ד-ה).

תפריט