ארכיון הקטגוריה: פרק ח – ברכת הפירות ושהכל

א – פירות העץ והאדמה

ח,א – טעם ברכת 'העץ' ו'האדמה' ו'שהכל', להלכות: א, ג, ה, ו. ליקוטי הלכות ברכת הפירות א: "קבעו רבותינו ז"ל ברכה מיוחדת לפירות… ולא כללו אותם בשאר דברים שברכתם 'שהכל', כי בפירות יש נפשות יקרות מאד… ועל כן נקראים פרי. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - ברכת הפירות ושהכל | כתיבת תגובה

ב – בין פרי אדמה לפרי עץ

ב,א – בירך על פרי אדמה וכיוון להוציא גם פרי עץ שו"ע רו, ב, היו לפניו פרי אדמה ופרי עץ, ובירך על פרי האדמה ונתכוון לפטור גם את פרי העץ, יצא. וכן דעת רוה"פ. והוא הדין אם בירך 'שהכל' וכיוון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - ברכת הפירות ושהכל | תגובה אחת

ג – על מה מברכים 'שהכל'

ג,א – עניין ברכת שהכל לכאורה יש לתמוה מדוע פוטרים בברכת 'שהכל' מאכלים שמקורם מהחי, כבשר, דגים, ביצים וכל מוצרי החלב והגבינות. והלא ברכת 'שהכל' נועדה בעיקר למאכלים שאין להם חשיבות לקבוע עבורם ברכה מיוחדת, ועל כן פוטרים אותם בברכה הכללית. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - ברכת הפירות ושהכל | כתיבת תגובה

ה – קליפות וגרעיני הפירות

ה,א – דין צלף והנלמד ממנו הרחבת הערה 3 – אם אותם עלים וגבעולים ראויים לאכילה ואף נוטעים את העץ על דעת לאוכלם אלא שאינם עיקר הפרי, מברכים עליו 'האדמה'. ודין זה נאמר בברכות לו, א, לגבי צלף שהוא מין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - ברכת הפירות ושהכל | כתיבת תגובה

ו – פירות בוסר ובר וקנה סוכר

ו,א – פירות בוסר שלוש דעות בפירות בוסר: א) לשו"ע רב, ב, ורוה"פ, מהרגע שהפרי התחיל לגדול, האוכלו מברך את ברכתו למרות שאפשר לאוכלו רק בשעת הדחק. ורק ענבים, זיתים וחרובים, נחשבים פרי בשלב מאוחר יותר (ברכות לו, ב). ב) לגר"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - ברכת הפירות ושהכל | כתיבת תגובה

ז – ירקות ופירות הגדלים בעציץ ובמים

ז,א – פירות שגדלו בעציץ שאינו נקוב על פירות הגדלים בעציץ שאינו נקוב מברכים את ברכתם הרגילה הואיל וגדלו מתוך אדמה. וגם בתרו"מ הם חייבים, אלא שחיובם מדרבנן בלבד. ואמנם לח"א נא, יז, אין לברך 'האדמה' על פירות שגדלו בעציץ שאינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - ברכת הפירות ושהכל | כתיבת תגובה

ח – פירות חתוכים ומרוסקים

ח,א – הערה 8 בספר וזאת הברכה בירור הלכה טז, המציא מבחן לשאלה אם נתרסקו לגמרי או לא, שאם המשקל הסגולי השתנה ברכתו 'שהכל'. אולם כפי שכתבתי על הגדרות האחרונים שהביא בפס"ת רב, טו, שאינן קובעות למעשה, אלא רק מסייעות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - ברכת הפירות ושהכל | כתיבת תגובה

ט – פירות שלא התרסקו לגמרי ונשארה ברכתם

ט,א – ממרח תמרים כתבתי: "על תמרים שנמעכו ונעשו כעיסה, מברכים 'העץ', ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש. שהואיל ולא נתרסקו לגמרי, לא איבדו את צורתם ותוארם לגמרי, ולכן נשארה ברכתם כבראשונה". ואף שמדין 'טרימא' – תמרים שנמעכו ונכתשו, שמבואר בברכות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - ברכת הפירות ושהכל | כתיבת תגובה

י – פירות שנתרסקו לגמרי וברכתם 'שהכל'

י,א – מחית פירות כתבתי: "ואם נותרו בתוך הרסק חתיכות פרי, הרי שלא נתרסק לגמרי, ויברך על חתיכות הפרי 'העץ' ויפטור את כל הרסק (בא"ח פנחס יב)". וכ"כ גם ב'וזאת הברכה' ע' 101 בשם הגרש"ז אויערבאך, ובפס"ת רב, טו, כלל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - ברכת הפירות ושהכל | כתיבת תגובה

יא – סוכר, מוצרי סויה ושוקולד – 'שהכל'

יא,א – כשאוכלים שוקולד או סויה ופרי מה יברכו תחילה המהדרים מדקדקים, שאם רוצים לאכול מאכל סויה או שוקולד, וגם פרי עץ או אדמה המונחים לפניהם, שמברכים תחילה 'שהכל' על הסויה או השוקולד, ורק אח"כ 'העץ' ו'האדמה', מפני שאם יברכו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - ברכת הפירות ושהכל | כתיבת תגובה