הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יא – סוכר, מוצרי סויה ושוקולד – 'שהכל'

יא,א – כשאוכלים שוקולד או סויה ופרי מה יברכו תחילה

המהדרים מדקדקים, שאם רוצים לאכול מאכל סויה או שוקולד, וגם פרי עץ או אדמה המונחים לפניהם, שמברכים תחילה 'שהכל' על הסויה או השוקולד, ורק אח"כ 'העץ' ו'האדמה', מפני שאם יברכו על הפירות, אולי יפטרו בכך את הסויה או השוקולד. אולם למעשה, אם לא דקדקו בזה, אין חשש, שהואיל ואנו נוהגים לברך על סויה ושוקולד 'שהכל', אין מתכוונים כלל לפוטרם בברכת 'העץ' או 'האדמה'. וכ"כ בבא"ח פנחס טז. ועיין להלן בהרחבות להלכה טז.

לגבי שוקולד שברכתו 'שהכל', עיין עוד באור לציון ח"ב יד, ה, שתלה הדין בזה שהוא עץ סרק, ואין לו חשיבות של עץ.

תפריט