הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
Close this search box.

ז – ירקות ופירות הגדלים בעציץ ובמים

ז,א – פירות שגדלו בעציץ שאינו נקוב

על פירות הגדלים בעציץ שאינו נקוב מברכים את ברכתם הרגילה הואיל וגדלו מתוך אדמה. וגם בתרו"מ הם חייבים, אלא שחיובם מדרבנן בלבד. ואמנם לח"א נא, יז, אין לברך 'האדמה' על פירות שגדלו בעציץ שאינו נקוב. אולם האחרונים, רובם ככולם, לא קיבלו את דבריו. ועיין בברכ"ה ח"ג ז, נה, 'וזאת הברכה' ברור כד.

תפריט