ארכיון הקטגוריה: פרק ו – קשיים ועקרות

א – החובה להיעזר ברפואה (הפריות מבחנה)

הזרעה מלאכותית והפריית מבחנה א, א – פתרונות רפואיים בזמננו בחסדי ה', עם התפתחות הרפואה, ישנם כיום מספר פתרונות לזוגות שמתקשים לקיים מצוות פריה ורביה על ידי מצוות עונה. אחד הפתרונות הוא הזרעה מלאכותית, דהיינו הזרקה של זרע לתוך נרתיקה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - קשיים ועקרות | כתיבת תגובה

ב – מתן זרע לצורך הפריה או בדיקות

מתן זרע לצורך בדיקה ב, א – בדיקת כרות שפכה יבמות עו, א: אמר רב יהודה אמר שמואל: ניקב ונסתם, כל שאילו נקרי ונקרע – פסול (אם נקרי האיש הזה, נקרע ומרחיב הנקב מחמת דוחק הזרע שמתאסף – פסול, רש"י) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - קשיים ועקרות | כתיבת תגובה

ג – מחלות גנטיות

ג, א – המחייבים ללדת גם כשיש חשש למחלה גנטית בשו"ת אגרות משה (אה"ע ד, עג, ב) נשאל על בחור עם תסמונת מרפן, שהיא מחלה קשה, ויש סיכוי של כחמישים אחוז שגם ילדיו יחלו במחלה, אם חייב להתחתן ולהוליד ילדים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - קשיים ועקרות | כתיבת תגובה

ד – שאלות נוספות

ד, א – הוצאת זרע לבדיקה לבחור עם מחלה נשאל הרב אליהו בקשי-דורון (שו"ת בנין אב ב, ס): "יהודי שומר תורה ומצוות מבני הקהילה פנה אלי בשאלה בעקבות התייעצות עם הרופא. בנו הרגיש במיחושים, ולאחר בדיקות התברר שחלה במחלה ממארת, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - קשיים ועקרות | כתיבת תגובה

ה – פרו ורבו לבעלי מוגבלות שכלית או נפשית

ה, א – פרו ורבו לבעלי מגבלות כתב רשז"א (מנחת שלמה ח"ג קג, ב): "היות ובנידון שאלתו הבעל והאשה אינם יכולים כלל לטפל עם הילדים, וגם ההורים שלה מתנגדים ואינם רוצים לקחת טורח זה, וגם מנהלי בית הדירה נבוכים ולא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - קשיים ועקרות | כתיבת תגובה

ז – היה נשוי עשר שנים ולא ילדו

היו נשואים עשר שנים ולא ילדו ז, א – המוסר האמיתי בדין שהה עמה עשר שנים ולא ילדה בספר כתב הרב: "היו נשואים עשר שנים ולא ילדו, שיערו חכמים שמסתבר שכבר לא יזכו להוליד יחד, ועל כן קבעו שחובה על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - קשיים ועקרות | כתיבת תגובה

ח – היתרים שלא להתגרש

ח, א – דין שהה עמה עשר שנים בחוץ לארץ על פי מה שלמדנו לעיל (ז, ג), כתבו כמה ראשונים שאין דין שהה עמה עשר שנים בחוץ לארץ, וכ"כ אור זרוע א, תרנג, ה: "והני מילי שאמרנו שחייב להוציאה כששהה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - קשיים ועקרות | כתיבת תגובה

ט – בני נח

בני נח ט, א – יש אומרים שגם בני נח מצווים על פריה ורביה יש אומרים שבני נח מצווים על פריה ורביה, וכ"כ שאילתות (קסה): "ולא מיבעיא ישראל, אלא אפילו גוים מיפקדי אפריה ורביה, דכתיב (בראשית ט, ז): וְאַתֶּם פְּרוּ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - קשיים ועקרות | כתיבת תגובה