הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק ב – דיני עשה ביום טוב

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

ב – הדלקת נרות

ב,א – הדלקת נרות יו"ט אף שהכוונה המפורסמת בשני נרות שבת הוא כנגד זכור ושמור, כתב בפמ"ג תקיד, יב, שגם ביו"ט מדליקים שני נרות, עפ"י

להמשך »

ג – תפילות החג – עמידה

ג,א – מנגינה לחג נוהגים להתפלל בשבתות וחגים במנגינה חגיגית, כאשר ישנה מנגינה מיוחדת לשבת ומנגינה מיוחדת לחג (מטה אפרים תרכה, מ, סידור ר"י עמדין

להמשך »

ה – קידוש וסעודה

ה,א – מדיני הסעודה רוב דיני סעודת יו"ט התבארו לעיל בפרק א' ז-ט, ובהרחבות שם. מי שלא אכל סעודה בלילה, צריך לאכול שתי סעודות ביום (מ"ב

להמשך »

ו – ברכת המזון

ו,א – טעה ביו"ט שחל בשבת טעה ביו"ט שחל להיות בשבת ואמר 'רצה' ולא 'יעלה ויבוא', וכשחזר אמר 'יעלה ויבוא' ושכח 'רצה', או להיפך. י"א שיחזור

להמשך »

י – קריאת מגילות

י,א – מנהג קריאת מגילות לגבי מגילת אסתר, מצוות הפורים לקוראה. אבל לגבי שאר המגילות, נראה שיסוד המנהג לקוראן בכך שרצו חכמים שיקראו את חמש

להמשך »

יא – הבדלה

יא,א – הבדלה עיין בהערה 4 שמוסכם שיסוד מצוות הקידוש בשבת, היינו הזכרת קדושת השבת, מהתורה. ולגבי הקידוש על היין, לדעת רוה"פ המצווה מדברי חכמים,

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק