הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ט – תפילת מוסף – ותערב

ט,א – ותערב

נוסח 'ותערב' וחתימתו היה נאמר בברכת העבודה בבית המקדש, כמובא בירושלמי סוטה ז, ו; רש"י יומא סח, ב, 'ועל העבודה'.

כתבתי שיש נוהגים על פי הגר"א לחתום כמו תמיד: "המחזיר שכינתו לציון". בפועל, רבים ממתפללי נוסח אשכנז בארץ ישראל קיבלו את מנהג הגר"א בזה, וכ"כ הרב טיקוצ'ינסקי בלוח א"י.

תפריט