הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ג – תפילות החג – עמידה

ג,א – מנגינה לחג

נוהגים להתפלל בשבתות וחגים במנגינה חגיגית, כאשר ישנה מנגינה מיוחדת לשבת ומנגינה מיוחדת לחג (מטה אפרים תרכה, מ, סידור ר"י עמדין עמ' שנג, חזו"ע עמ' פז).

ג,ב – טעה והתפלל של חול

טעה והתפלל של חול ולא אמר את ברכת החג, כל זמן שעדיין לא סיים את תפילתו, יחזור לברכת החג וימשיך משם עד סוף התפילה. אבל אם סיים את תפילתו, יחזור להתפלל את כל התפילה מתחילתה (שו"ע רסח, ה). ודין זה מובן ממה שכתבתי בהלכה, וכדי שלא להאריך לא הזכרתיו במפורש.

המתפלל על-פה ואינו זוכר אם התפלל של חול או של חג, או שאינו זוכר אם התפלל של שבת או חג, כיוון ששגרת לשונו להתפלל של חול או שבת, עליו לחזור ולהתפלל של חג (עיין פניני הלכה תפילה יח, ו).

תפריט