הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ו – ברכת המזון

ו,א – טעה ביו"ט שחל בשבת

טעה ביו"ט שחל להיות בשבת ואמר 'רצה' ולא 'יעלה ויבוא', וכשחזר אמר 'יעלה ויבוא' ושכח 'רצה', או להיפך. י"א שיחזור שוב, כיוון שלא יצא בפעם הקודמת שלא הזכיר את כל מה שהיה חייב. וי"א שאינו צריך לחזור, כי בסך הכל כבר הזכיר בברהמ"ז את כל מה שהיה צריך להזכיר. עיין פס"ת קפח, טז. ונראה מספק שלא יברך, כי ידי הברכה דאורייתא כבר יצא.

תפריט