ארכיון הקטגוריה: פרק ד – מלאכות המאכלים

ב – טוחן

ב,א – יסוד האיסור בריחיים קטנות כתבתי: "אסור לשחוק פלפלים וכיוצא בהם בריחיים קטנות, הואיל ורגילים לכתוש בהם תבלינים לצורך ימים רבים (ביצה כג, א; שו"ע תקד, א)". ועיין בבאו"ה 'ואין', שביאר שיש מחלוקת ביסוד האיסור. לשו"ע הטעם מפני שהוא עובדין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מלאכות המאכלים | כתיבת תגובה

ג – ניפוי קמח ולש

ג,א – שיעור הפרשת חלה בספר מדות ושיעורי תורה לרב בניש, יז, כב, כתב ששיעור חלה במידות ימינו לשיטת הרב חיים נאה הוא 1.666 ק"ג, וזה מפני ששיעור מ"ג ביצים וחומש הוא נפח 2.5 ליטר, אלא שהרמב"ם (פהמ"ש עדויות א, ב) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מלאכות המאכלים | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – בורר

ד,א – החלוקה בין בורר בשדה לבורר במטבח גם הראשונים שסוברים שכל המלאכות שלפני לישה אסורות מהתורה, מתירים לברור במטבח. וז"ל רמב"ן (מלחמות יג, ב, מדפי רי"ף): "שלא התירה תורה ביום טוב אלא מלאכות של יומן כגון שחיטה אפייה ובשול, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מלאכות המאכלים | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – פרטי דיני בורר

ה,א – בורר בבגדים וכלים באור לציון ג, יט, ז, כתב שמותר לברור בגדים לבו ביום על פי מה שלמדנו בהלכות בורר שמותר לברור לצורך מאכלו לאותו יום (ולא הזכיר 'מתוך' אולם נלענ"ד שזהו עניין מתוך, שכל צורכי יו"ט כלולים בהיתר). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מלאכות המאכלים | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – שחיטה ודיניה

ו,א – הפשטה כאשר רוצים לאכול את כל הבשר, ברור שמותר להפשיט את כל העור, כי זה מועיל להכנת הבשר. אולם גם כאשר צריכים לאכול מעט בשר, מותר להפשיט את כל העור, שאם לא היו מתירים כך, היו נמנעים מלשחוט, כדי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מלאכות המאכלים | כתיבת תגובה

ח – מלאכות שונות (תופר, כותב, מוחק, מודד, בונה וממרח)

ח,א – תפירה כתבתי: "אבל אסור לחתוך את החוט ולהכניס אותו לחור המחט, הואיל ואפשר לעשות זאת בערב יום טוב". ויש להוסיף שאם היה צריך לחתוך מספר עופות, יכין מספר מחטים עם חוטים. ואם לא היה לו מחט וחוט מערב יום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מלאכות המאכלים | כתיבת תגובה