הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ח – מלאכות שונות (תופר, כותב, מוחק, מודד, בונה וממרח)

ח,א – תפירה

כתבתי: "אבל אסור לחתוך את החוט ולהכניס אותו לחור המחט, הואיל ואפשר לעשות זאת בערב יום טוב". ויש להוסיף שאם היה צריך לחתוך מספר עופות, יכין מספר מחטים עם חוטים. ואם לא היה לו מחט וחוט מערב יום טוב, מותר לחתוך את החוט ביו"ט וליתנו במחט (פמ"ג א"א תקט, ט), ובכה"ח כז, כתב שלא יחתוך אותו כמידתו משום תיקוני מנא. וצ"ע על דבריו.

בדיעבד אם יכול היה להכניס את החוט בערב יו"ט ולא הכניסו, למ"א תקט, ח, ומ"ב טז, לא יכניסנו ביו"ט. ולערוה"ש תקט, ט, יכניס אותו, כי מה שאסור ביו"ט הוא לחתוך את החוט לפני התפירה, ולכן אמרו שלכתחילה יש להכניס את החוט במחט בערב יום טוב, כדי שלא יבוא לחותכו.

תפריט