הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ג – ניפוי קמח ולש

ג,א – שיעור הפרשת חלה

בספר מדות ושיעורי תורה לרב בניש, יז, כב, כתב ששיעור חלה במידות ימינו לשיטת הרב חיים נאה הוא 1.666 ק"ג, וזה מפני ששיעור מ"ג ביצים וחומש הוא נפח 2.5 ליטר, אלא שהרמב"ם (פהמ"ש עדויות א, ב) כתב שמשקל הקמח קל מן המים בשליש, הרי ששיעור זה הוא 1.666 ק"ג, שהם ממלאים כלי בנפח של 2.5 ליטר. אמנם שיעור זה הוא לאחר שדופקים בשולי הכלי, ועל ידי כך מתמעכים החללים שבקמח, אבל במילוי רגיל נכנסים בכלי של 2.5 ליטר רק 1.250 ק"ג, ולכן ראוי לבעל נפש להחמיר לכתחילה בלא ברכה ממשקל זה.

ולחזו"א מפרישים בברכה משיעור 2.250 ק"ג קמח, שבנפח הוא 4.320 ליטר. וגם לשיטתו יש להפריש בלא ברכה מקילו ורבע.

ולא כתב שם כמה יצא השיעור לפי שיטת הרמב"ם, שכבר ביאר שחישוב ר"ח נאה מוטעה, מפני שהתבסס על דרהם שהוגדל בימי התורכים. ולפי ערך שיעור הפרשי הדרהם, יוצא שיש להפריש חלה בברכה ממשקל – 1471.6 גרם. ואם חוששים לחישוב מילוי הקמח בלא שמכים על שולי הכלי יש להפריש כבר מ-1.080 ק"ג.

תפריט