ארכיון הקטגוריה: פרק ה – תפילה ותורה בשבת

א – לימוד תורה בשבת

א,א – עיקר השבת לתורה תנא דבי אליהו רבה פרק א: "כך אמר להן הקב"ה לישראל, בניי לא כך כתבתי לכם בתורתי, 'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך' (יהושע א, ח), אף על פי שאתם עושים מלאכה כל ששה ימים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - תפילה ותורה בשבת | כתיבת תגובה

ב – סדרי הלימוד בשבת

ב,א – לימוד גמרא עיון בשבת כתב באו"ז ח"ב פט: "מיהו אין שונין בשבתות וימים טובים אלא בדברים הרגיל בהם ובאגדות, אבל דברים שאינו רגיל בהם צער הוא לו, כההיא (תענית ל, א), 'דתנו רבנן כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - תפילה ותורה בשבת | כתיבת תגובה

ג – שינה בשבת

ג,א – קצת דיונים לעניין שינה בשבת גם השינה מכלל עונג שבת, וכפי שאמרו: "שינה בשבת תענוג" (של"ה מסכת שבת נר מצוה נג, ילקוט הראובני ואתחנן ע"פ זר זהב בשם האריז"ל). ערוך השולחן רצ, א: "ואם רגיל בשינת צהרים אל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - תפילה ותורה בשבת | כתיבת תגובה

ד – דרשת השבת

ד,א – פרשת ויקהל היא יסוד תקנת הדרשה בשבת שמות לה, א-ג: "וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר צִוָּה ה' לַעֲשֹׂת אֹתָם. שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִהְיֶה לָכֶם קֹדֶשׁ שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן לַה' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - תפילה ותורה בשבת | כתיבת תגובה

ה – נשים בלימוד תורה בשבת

ה,א – גם נשים צריכות להשתתף בשיעורים כתב בספר התניא (הראשון) סימן יח: "ומצווה להיקהל בבתי כנסיות לדרוש מעניין היום לנשים וגם לעמי הארץ". ויש בקיום הדרשה מעין המשך של מצוות הקהל, וכפי שלמדו חכמים מפרשת 'ויקהל' כמובא בילקו"ש רמז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - תפילה ותורה בשבת | כתיבת תגובה

ז – הפטרה

ז,א – הטעם הפנימי לתקנת ההפטרה כתב רבי צדוק הכהן מלובלין בצדקת הצדיק קעה, שהגזירות נועדו לעורר את ישראל לדברי תורה, וכך גם ההפטרה שנתקנה על ידי גזירה שלא לקרוא בתורה. "והבינו רז"ל דרצון הש"י אדרבא דקורין רק מעט (בנביא), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - תפילה ותורה בשבת | כתיבת תגובה

ט – שניים מקרא ואחד תרגום

ט,א – לימוד רש"י במקום תרגום כפי שלמדנו רש"י חשוב כתרגום, אלא שאותם הפסוקים שאין עליהם פירוש, צריך להשלים בקריאה שלישית של המקרא, או בקריאת תרגום. ויש לעיין מה הדין בפסוק שרש"י מפרש חציו. ונראה שנחשב כאמר תרגום על חציו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - תפילה ותורה בשבת | כתיבת תגובה

י – מנהגי שניים מקרא ואחד תרגום

י,א – קריאה שלא כסדר כתב במ"ב רפה, ו: "לא יקרא פסוק המאוחר קודם המוקדם, אלא יקרא כסדר". ובכה"ח רפה, טו, החמיר, שאם דילג על פסוק אחד, יחזור לאותו פסוק ויקרא ממנו ואילך כסדר. אולם נראה שכל זה לכתחילה, והראייה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - תפילה ותורה בשבת | כתיבת תגובה

יא – תפילות השבת

יא,א – בטעם שאין אומרים ברכות חול בשבת בגמרא ברכות כא, א, אמר רב נחמן: "כי הוינן בי רבה בר אבוה, בען מיניה, הני בני בי רב דטעו ומדכרי דחול בשבת, מהו שיגמרו? ואמר לן: גומרין כל אותה ברכה". וביארה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - תפילה ותורה בשבת | כתיבת תגובה

יב – ויכולו

יב,א – ההידור לומר 'ויכולו' כעדות (הערה 6) כתב בהליכות שלמה (יד, ה, ובדבר הלכה ח-ט), שהעומד בתפילת הלחש וטרם אמר 'ויכולו' ורואה שהציבור עומדים לומר 'ויכולו', יכול להמתין בתפילתו ולומר 'ויכולו' בלחש בשעה שהציבור אומרים בקול. ואף אם כבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - תפילה ותורה בשבת | כתיבת תגובה