הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ט – שניים מקרא ואחד תרגום

ט,א – לימוד רש"י במקום תרגום

כפי שלמדנו רש"י חשוב כתרגום, אלא שאותם הפסוקים שאין עליהם פירוש, צריך להשלים בקריאה שלישית של המקרא, או בקריאת תרגום. ויש לעיין מה הדין בפסוק שרש"י מפרש חציו. ונראה שנחשב כאמר תרגום על חציו בלבד. וכיוון שקשה לדקדק ולבחון כל פסוק עד כמה התפרש, צריך לקרוא שניים מקרא עם פירוש רש"י, וגם לקרוא עם הקורא את הפרשה, ויועיל להשלים את כל הפסוקים וחלקי הפסוקים שלא נתפרשו ברש"י. או שיקיים את מנהג המהדרים ויקרא גם תרגום.

ובין רש"י לתרגום, עדיף ללמוד רש"י, שאף שמצד מנהג שניים מקרא ואחד תרגום יש מעלה לאונקלוס, מצד מצוות תלמוד תורה יש מעלה לרש"י.

תפריט