ארכיון הקטגוריה: פרק ז – סעודות השבת ומלווה מלכה

א – מצוות סעודות שבת

א,א – במעלת סעודת שבת על פי רבי נחמן (ליקוטי הלכות ו, כא-כג) ביאר שם את גודל עניין השמחה, ושתי עצות גדולות להינצל מעצבות, והבאתי את דבריו על כך לעיל א, טו, ו. וכאן נזכיר ממה שכתב על עניין הסעודות: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - סעודות השבת ומלווה מלכה | כתיבת תגובה

ב – גדרי המצווה

ב,א – זמן סעודות השבת גמרא שבת קיז, ב: "תנו רבנן: כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלש, רבי חידקא, אומר: ארבע. אמר רבי יוחנן: ושניהם מקרא אחד דרשו (שמות טז): וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אִכְלֻהוּ הַיּוֹם כִּי שַׁבָּת הַיּוֹם לַה' הַיּוֹם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - סעודות השבת ומלווה מלכה | כתיבת תגובה

ד – מעלת סעודת היום

ד,א – מדוע סעודת היום חשובה מסעודת הלילה פסחים קה, א: "כבוד יום וכבוד לילה – כבוד יום קודם". רש"י: "אם אין לו יין הרבה לסעודה אחת, או מיני מגדים, יניחם עד היום". וכתב ערוך השולחן רפט, ב: "והטעם דכבוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - סעודות השבת ומלווה מלכה | כתיבת תגובה

ה – סעודה שלישית

ה,א – האם יוצאים בדיעבד ידי סעודה שלישית במאכל שאינו פת בפשטות צריך לאכול בכל שלוש הסעודות לחם, וכפי שמשמע בגמרא (שבת קיז, ב): "תנו רבנן: כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלוש, רבי חידקא, אומר: ארבע. אמר רבי יוחנן: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - סעודות השבת ומלווה מלכה | כתיבת תגובה

ז – משמעותה של סעודת 'מלווה מלכה'

ז,א – טעם לסעודת מלווה מלכה עיין בדברי חכמים על עצם הלוז שניזונת מסעודת מלווה מלכה וממנה אדם קם לתחייה (ויק"ר יח, א, הובא בכה"ח ש, א-ב). ויש לבאר שהשבת מעין עולם הבא, וממילא ממה שאוכלים בשבת הנשמה ניזונת בעולם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - סעודות השבת ומלווה מלכה | כתיבת תגובה