ארכיון הקטגוריה: ו – מהלכות מדינה

א – דינא דמלכותא

אחד הכללים היסודיים בדיני ממונות ומשפטים הוא 'דינא דמלכותא דינא', כלומר דין המלכות הוא דין, וחייב אדם לשמור ולקיים את דיני המלכות, בין חוקים הקשורים למס הכנסה ולמכס, ובין חוקים הנוגעים לתקנת הציבור כחוקי תנועה וכדומה. כמה הסברים נאמרו לזה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

ב – גדרי דינא דמלכותא

לגבי הכלל 'דינא דמלכותא דינא', דייקו חכמי הראשונים, שדווקא דין המלכות הוא דין, אבל לא דין המלך. כלומר אם יקום מלך ויגזור גזירות הנוגדות את ההגיון והמוסר המקובל, הרי שלגזירות אלו אין תוקף. רק לתקנות וחוקים המקובלים בדרך כלל בשאר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

ג – דינא דמלכותא בארץ ישראל

שאלה מרכזית ישנה, על איזו מלכות נאמר הכלל 'דינא דמלכותא דינא', האם על כל מלכות, בין מלכות בחוץ לארץ בין בארץ, בין של יהודים בין של גויים, או שרק לגבי מלכויות שבחוץ לארץ נאמר הכלל שדיניהן דין. לדעת הר"ן והרשב"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

ד – אין בכוח 'דינא דמלכותא' לבטל מצווה

הסייג המשמעותי ביותר שעומד בפני דין המלכות הוא, שכל דין או חוק הנוגד את חוקי התורה, אין לו תוקף מחייב. שכן נאמר ליהושע בן נון, שכמנהיג ישראל יש לו סמכות להורות הוראות, וכל איש אשר ימרה את פיו ייענש ויומת, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

ה – סמכות 'טובי העיר' לכנסת ולממשלה

עד כה עסקנו בכלל ההלכתי 'דינא דמלכותא דינא' הקובע שישנו תוקף הלכתי לכל מס או מכס שהמלכות מטילה על תושביה. עתה נוסיף, שתוקפם של המיסים במדינת ישראל, מחייב את ישראל יותר מבשאר המדינות. משום שהממשלה נבחרה על ידי רוב הציבור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

ו – קונה ומוכר ותשלומי מס

טוב לאדם שיראה בתשלום המיסים חובה נעימה, שעל ידי תשלומיו הוא נעשה שותף בקליטת העלייה, בביצור הביטחון, ובכל מהלך בניינה של מדינת ישראל. אמנם אין להתעלם מהחסרונות הרבים שקיימים אצל נבחרי הציבור, אך מכל מקום מאחר שהציבור בחר בהם, ויש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

ז – מעמד בתי המשפט החילוניים

ציוותה התורה (שמות כא, א): "וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם", ופירשו חכמים (גיטין פח, ב): לפניהם היינו דווקא לפני דייני ישראל, ולא לפני דייני גויים. ואפילו אם במקרה באותו עניין דייני הגויים פוסקים כתורה, אסור לילך לדון בפניהם, שנאמר (דברים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

ח – תיקון המשפט

מצב זה שבתי המשפט במדינת ישראל שופטים על פי שיטה נוכרית מהווה חילול השם נורא. לפיכך, חובה גדולה מוטלת על לומדי התורה להכין תשתית משפטית שתוכל להחליף את מערכת המשפט, וכל זמן שאין מכינים אותה, גם לומדי התורה שותפים מלאים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

ט – מצוות מינוי שופטים

מצווה מן התורה למנות בכל עיר ועיר שופטים שישפטו את העם משפט צדק ושוטרים שיאכפו את קיומו, שנאמר (דברים טז, יח): "שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ אֲשֶׁר ה' אֱלוֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ לִשְׁבָטֶיךָ, וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם מִשְׁפַּט צֶדֶק". והכוונה למנות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

י – שלא להשהות את הדין

ישנה חשיבות מרובה לסיים כל סכסוך במהירות המירבית. וכפי שאמרו חכמים (סנהדרין ז, א), שהסכסוכים שבין אדם לחבירו דומים לסדק בסכר, שבתחילה אפשר לסותמו בקלות, ואם לא יסתמוהו מיד, הסדק יתרחב, ומים רבים יחלו לשטוף דרכו, ואז כבר לא ניתן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

יא – נכון ליישב סכסוכי עבודה בבית דין

שאלה: האם שביתת פועלים היא הדרך הנאותה ליישוב סכסוכי עבודה על פי ההלכה? תשובה: תחילה יש להקדים שבפועל אם מנהג המדינה שפועלים שובתים כדי להיטיב את שכרם, מותר להם לשבות. לדעת רוב הפוסקים, היתר זה מותנה בקבלת היתר על כך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

יב – האם מותר לפועלים לשבות

פועל שהתחייב לעבוד למשך תקופה מסוימת, אסור לו להפר את התחייבותו, ואם הפר את התחייבותו, יכול בעל הבית להתרעם עליו, אך אינו יכול לתבוע ממנו פיצויים. ואם שביתת הפועל גורמת נזק ממוני לבעל הבית, יכול בעל הבית לתבוע את הפועל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

יג – שביתת מורים ורופאים

כל מה שלמדנו על זכות השביתה נכון ביחס לעבודות רגילות שאין בהן מצווה, אבל למורים המלמדים תורה אסור לשבות. שכן כל מי שיכול ללמד תורה מצוּוה ללמד גם בחינם, ומה שנותנים שכר למורים הוא כדי שלא יצטרכו לחפש פרנסה אחרת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

יד – האם מותר למורים ללימודי חול לשבות

יש סוברים שרק את לימודי הקודש אסור להשבית, אבל את לימודי החול, כיוון שאין מצווה ללומדם, מותר למורים להשבית כשאר העבודות. וכבר למדנו שלדעת רוב הפוסקים יש לקבל על כך היתר מרב חשוב. אולם לעניות דעתי נראה, שבכל מוסד שבו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

טו – מלכות דוד והאם נהגו בית חשמונאי כדין

לקראת סיום הפרק נזכיר הלכה בקשר למלכות. נאמר (בראשית מט, י): "לֹא יָסוּר שֵׁבֶט מִיהוּדָה וּמְחֹקֵק מִבֵּין רַגְלָיו", פירשו חכמים (סנהדרין ה, א): "לֹא יָסוּר שֵׁבֶט מִיהוּדָה – אלו ראשי גליות שבבבל, שרודים את ישראל בשבט. וּמְחֹקֵק מִבֵּין רַגְלָיו – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה

טז – בחירת אשה לחברת כנסת ולשרה

נאמר בתורה (דברים יז, טו): "שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ", ודרשו חכמים (ספרי שם): "מלך ולא מלכה". והרמב"ם (מלכים א, ה) הרחיב הלכה זו לכל השררות שבישראל, שכתב: "אין מעמידים אשה במלכות שנאמר עָלֶיךָ מֶלֶךְ ולא מלכה, וכן כל משימות שבישראל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות מדינה | כתיבת תגובה