חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ו – קונה ומוכר ותשלומי מס

טוב לאדם שיראה בתשלום המיסים חובה נעימה, שעל ידי תשלומיו הוא נעשה שותף בקליטת העלייה, בביצור הביטחון, ובכל מהלך בניינה של מדינת ישראל. אמנם אין להתעלם מהחסרונות הרבים שקיימים אצל נבחרי הציבור, אך מכל מקום מאחר שהציבור בחר בהם, ויש להם תוקף של מלכות וטובי הקהל, חובה על כל אחד לשלם את המיסים שהכנסת והממשלה קובעים.

הניסיון בקיום חובת תשלום המיסים קשה, שכן פעמים רבות יצר תאוות הממון של האדם מעביר אותו על דעתו. למשל, קורה שאדם מבקש לקנות מוצר מסוים, וכשהוא שואל למחירו, עונה לו המוכר: בלי חשבונית חמש מאות שקלים ועם חשבונית שש מאות. וכן לגבי ביצוע עבודה, לעיתים החשמלאי מציע בלי חשבונית חמש מאות ועם חשבונית שש מאות. והניסיון קשה, שהרי לא קל לוותר על מאה שקלים. אבל ההלכה קובעת שאסור לגנוב את המס, ולכן חובה על האדם לומר שהוא מעוניין לקנות עם חשבונית. אמנם במקרים מיוחדים, כאשר איש המקצוע הוא קרוב משפחה או חבר קרוב, מותר לשלם לו בלא חשבונית, וזאת בתנאי שהקשר שלהם קרוב כל כך עד שהיה יכול לעשות לו את העבודה בחינם, כך שהתשלום עבור העבודה יכול לחשב כסוג של מתנת הוקרה ולא כשכר החייב במס.

שאלה: האם חובה על הקונה לדרוש חשבונית, ועל ידי כך לוודא שהמוכר ישלם מס על המכירה, או שזו חובתו האישית של המוכר לשלם מס ולתת חשבונית, ואילו הקונה אינו מחויב לדרוש חשבונית ולמלא בזה תפקיד של שוטר או גובה מס.

תשובה: הקונה אינו חייב לדרוש חשבונית, ובזה שהוא קונה ללא קבלת חשבונית הוא אינו עובר על איסור, כפי שהיה עובר אילו היה אומר בפירוש למוכר שהוא רוצה לקנות בזול ללא חשבונית. אבל ראוי לקונה לבקש חשבונית, שכן יתכן שבזה שהקונה אינו דורש את החשבונית הוא מסייע במידה מסוימת לדבר עבירה. ועוד שהמצווה "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ" (ויקרא יט, טז), כוללת גם את החובה להציל את החבר מהפסד ממוני, וכך כתב הרמב"ם (סה"מ רצ"ז). והציבור ככלל אינם גרועים מאדם יחידי, ולכן ראוי לבקש חשבונית בשעה שקונים, ועל ידי כך לדאוג שאכן המס ישולם, אבל אין זו חובה, כי אין הקונה יכול לדעת בוודאות אם המוכר גונב את המס, כי אולי הוא מתכוון אח"כ לדווח מעצמו על המכירה, ואולי מסיבות אחרות הוא פטור מתשלום (עי' שו"ת עשה לך רב ו, פ; ז, סג).

תפריט