ארכיון הקטגוריה: ליקוטים ב

ג – דוגמאות של גניבת-דעת

בין האנשים שצריכים להיזהר ביותר באיסור 'גניבת-דעת' הם הפוליטיקאים, שפעמים רבות הם מנסים ליצור רושם בדעת הקהל, כאילו הם דואגים לחלשים, בו בזמן שבפועל הם אינם עושים כלום, וכל מטרתם היא רק לקדם את מעמדם הפוליטי. ויש כאלה שיוצרים רושם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות גניבת דעת | כתיבת תגובה

ד – גניבת-דעת בהזמנה לסעודה

ד – גניבת-דעת לעיתים קורה שמגיע אורח סמוך לשעת הסעודה, וכל רצונו היה רק לומר שלום, ואולי למסור הודעה, או לברר דבר מה, וללכת אח"כ לאכול במקום אחר. אבל בעל-הבית שלא יודע את תוכניתו, מתחיל לחוש אי-נוחות, מצד אחד הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות גניבת דעת | כתיבת תגובה

ה – הזמנה פיקטיבית

שאלה שלעיתים עולה, האם מותר להזמין אדם הזמנה פיקטיבית. למשל, קורה שמזדמן אורח סמוך לשעת הסעודה, והמארח יודע בוודאות שגם אם יפציר באורח לאכול עימו, האורח יסרב. כגון, שנודע לו שהאורח חייב להגיע למקום אחר בזמן הסעודה, או שהוא יודע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות גניבת דעת | כתיבת תגובה

ו – גניבת דעת גוי

לא רק דעתו של יהודי אסור לגנוב, אלא גם דעתו של גוי אסור לגנוב, ואפילו בדברים קלים אסור לגנוב את דעתו. למשל, מסופר בתלמוד (חולין צד, א) על שמואל, שהיה אחד מגדולי האמוראים, שאמר לשמשו להעניק מתנה לגוי שהעבירם מעל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות גניבת דעת | כתיבת תגובה

ז – מקרים גבוליים

עתה ננסה להבין מה צריך לעשות במקרים גבוליים של ספק 'גניבת-דעת'. בתלמוד (חולין צד, ב) מובא מעשה שניתן ללמוד ממנו יסוד לענייננו. וכך מסופר: האמוראים רבא ורב ספרא יצאו לדרכם, והלכו אל מחוץ לעיר, ופתאום פגשו את אחד מנכבדי הרבנים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות גניבת דעת | כתיבת תגובה

ח – מתי מותר לגנוב דעת

במצב רגיל אסור לאדם לגנוב את דעת חבירו, ולעשות את עצמו כאילו היטיב לו או לפחות רצה להיטיב לו, כאשר בפועל לא עשה כלום. לדוגמה, כשבבית השכנים ישנה שמחה, או כאשר לא עלינו, יושבים שבעה, מקובל שהשכנים והחברים מביאים להם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות גניבת דעת | כתיבת תגובה

א – גניבה וגזילה

ההבדל שבין שני האיסורים, גניבה וגזילה, שהגנב הוא זה שבא בסתר וללא ידיעת הבעלים גונב רכוש או ממון. ואילו הגזלן הוא זה שחוטף בכוח חפץ או כסף מיד הבעלים. כמובן שגם הגנב וגם הגזלן צריכים להחזיר את שלקחו או לשלם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

ב – גזל וגניבה מגוי

אסור לגנוב או לגזול מגוי אפילו דבר פעוט ערך (ב"ק קיג, ב). וכן אסור להטעות את הגוי. למשל, לבלבל אותו בחשבון כך שיחשוב שעליו לשלם ליהודי יותר ממה שצריך. וכן אם קנה היהודי מהגוי דבר מה בהקפה, והגוי שכח שהיהודי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

ג – דברים פעוטים

איסור גניבה חל גם על דברים פעוטי ערך. אין לקחת ללא רשות שום חפץ של החבר, ואפילו אם שוויו מועט ביותר, פחות משווה פרוטה. למשל, אין להיכנס לבית השכן ולקחת משם אפילו כפית קטנה ללא רשות. ואפילו על מנת להחזיר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

ד – שואל שלא מדעת

אחת השאלות שמתעוררות מפעם לפעם היא, האם מותר לאדם להשתמש בחפץ של חבירו ללא רשותו? למשל, קורה שאדם רוצה לעדור מעט בגינתו, אבל המעדר שלו אבד, ושכנו אינו נמצא בבית, והשאלה: האם מותר לו לקחת את המעדר של שכנו ללא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

ה – מעילים שנתחלפו

בדומה להלכה הקודמת, לעיתים קורה שאדם שהיה בחתונה או בארוע ציבורי אחר, ניגש לקחת את החליפה שהניח על הקולב, ולהפתעתו מתברר לו שהחליפה נעלמה, ובמקומה ישנה חליפה אחרת, די דומה. והשאלה מה לעשות, האם מותר לו לקחת בינתיים את אותה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

ו – לקיחת אוכל מחתונה

שאלה שמתעוררת מפעם לפעם, האם מותר לאדם שהשתתף בחתונה, לקחת מעט מהאוכל לאשתו או לילדיו. צריך להפריד את השאלה לשני חלקים. יש אוכל שנשאר בצלחת האישית, ויש אוכל שנשאר בקערות הכלליות. לגבי האוכל שנשאר בצלחת האישית של האדם, ודאי שהוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

ז – חפצי מצווה

למרות שכלל נקוט בידינו, שאין ליטול שום חפץ של אדם זר ללא רשות מפורשת, והנוטלו עובר על איסור גניבה. מכל מקום לגבי חפצי מצווה, כמו טלית או תפילין, הדין שונה. והטעם לזה, שהואיל וידוע שאדם מעוניין להשתתף בעשיית מצווה, וגם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

ח – ספרים

שאלה נוספת בדיני שואל שלא מדעת היא, האם מותר לאדם לקרוא בספריו של חבריו ללא בקשת רשות. כמובן שאם בעל הספר נמצא, אסור לקחת את ספרו ללא בקשת רשות. השאלה היא מה הדין כאשר הוא לא נמצא. לגבי ספר חול, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

ט – ספרייה ציבורית

אסור להוציא ספר מספריית בית כנסת או בית מדרש ללא רשות הגבאים או הספרנים, למרות שהספר נועד לשימוש הרבים. ואף שלכאורה יכול האדם לטעון שעל ידי שייקח אותו הביתה יוכל להרבות בלימוד בספר, ועל ידי כך יוסיף במצוות תלמוד תורה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

י – גניבה כדי להינצל ממיתה ברעב

שאלה מעניינת בהלכות גניבה היא, האם מותר לאדם עני שאין לו מה לאכול לגנוב כדי להציל את עצמו ממיתה ברעב. ברור לגמרי שעל פי ההלכה, אם יש לאותו עני אפשרות לבקש עזרה וצדקה ממכריו, או אפילו מאנשים זרים, ודאי שאסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

יא – גניבה כדי להציל רכוש

אמנם הלכה ידועה היא, שאסור לאדם להשתמש ברכוש חבירו ללא רשות, והמשתמש ללא רשות גוזל. אולם ישנו מצב שבו יהיה מותר להשתמש ברכוש הזולת גם ללא קבלת רשות. וזה כאשר קורה לאדם נזק פתאומי שלא היה אפשר לצפותו מראש. למשל: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

יב – הרואה שגונבים מחבירו

לעיתים קורה שאדם נכנס לחנות, ולפתע הוא שם לב שאחד מהקונים גונב משהו מהחנות. השאלה היא, מה עליו לעשות. האם חובה עליו לעזור לבעל החנות למנוע את הגניבה, או שמותר לו להשתמט מהעניין ולשים עצמו כמי שלא ראה דבר. יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

יג – להעמיד עובד בניסיון גניבה

שאלה שלעיתים אנשים מתלבטים בה היא, האם מותר לאדם לנסות את העובד שלו, כדי לבדוק אם הוא אדם ישר. למשל, האם מותר לומר לעובד קנה לי בחמישים שקלים הללו איזה דבר בחנות, ואת העודף תחזיר אלי, ובו בזמן לתת בידו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

יד – מקום עבודה

גם אדם שעובד במשרד או בבית חרושת צריך להיזהר מאיסור גניבה במקום עבודתו, כי ישנם איסורים שאנשים רבים אינם מודעים להם. למשל, אסור לפקיד להשתמש בטלפון ללא רשות מפורשת של בעל הבית. וכן מקום שמאפשר לעובדיו להתקשר רק לשיחות זולות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

טו – ארור משגה עור בדרך

נצטוונו (ויקרא יט, יד): "לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹוהֶיךָ אֲנִי ה'". וכן נאמר (דברים כז, יח): "אָרוּר מַשְׁגֶּה עִוֵּר בַּדָּרֶךְ". בנוסף לאיסור הפשוט, שלא להכשיל עיוור ושלא להפנות אותו לדרכים עקלקלות, פירשו חז"ל שכל מי שאינו מצוי בתחום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

טז – עבודת השכיר

כשם שאסור לאדם לגזול ממונו של חבירו כך אסור לשכיר להתבטל מעבודתו. וכמו שכתב ב'שולחן-ערוך' (חו"מ שלז, כ): "מוזהר הפועל שלא ייבטל מעט כאן ומעט כאן, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן". וכל כך צריך להיזהר שלא לגזול את זמנו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

יז – מדיני אונאה במקח וממכר

"וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ – אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו" (ויקרא כד, יד). לכתחילה צריכים המוכרים והקונים שלא להונות איש רעהו, ולמכור ולקנות כל דבר במחיר המקובל באותו מקום ובאותו זמן (גם אם ישנם פערים קטנים). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות גניבה | כתיבת תגובה

א – יסודות המצווה

מצוות עשה מן התורה להלוות כסף לאדם שנזקק לו, שנאמר (שמות כב, כד): "אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי". ואמנם כל מקום שנאמר בתורה 'אם', הכוונה היא רשות, אם תרצה תלווה ואם לא תרצה לא תלווה, אבל כאן אמרו חכמינו במכילתא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

ב – מהו שיעור ההלוואה

השאלה המסובכת ביותר במצוות ההלוואה היא, כמה כסף צריך אדם להלוות לחבירו ולכמה זמן. כמובן שאם מדובר באדם עשיר מאוד, שאין לו כל בעיה להלוות, ראוי שיעניק הלוואות לפי הצורך, ואם מבקשים ממנו הלוואה גדולה, ייתן הלוואה גדולה, ואם מבקשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

ג – משך זמן ההלוואה

למרות שאמרו חכמים (מכות ג, ב), שסתם הלוואה היא לשלושים יום, ודאי הוא שאין כוונתם לומר שאין מצווה להלוות ליותר משלושים יום, אלא הכוונה היא, שאם לא סיכמו ביניהם את מועד התשלום, אזי צריך להחזיר את ההלוואה כעבור שלושים יום, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

ד – הלוואה בריבית והיתר עסקה

ישנן שתי צורות של הלוואות, האחת משובחת ואין דומה לה, והאחרת רעה. ההלוואה הטובה היא אותה הלוואה אשר עיקר מטרתה היא לגמול חסד עם הזולת ולעזור לו. וההלוואה הרעה היא ההלוואה בריבית, שכל מטרתה אנוכית. אפשר לעשות כמעט את אותו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

ה – האם הנמצא באוברדרפט עובר באיסור ריבית

שאלה: האם מותר לאדם להיות במינוס (אוברדפט) בחשבון הבנק שלו, ולשלם על כך ריבית ב"היתר עסקה"? תשובה: לדעת רוב הפוסקים, אסור לאדם למשוך משיכת יתר מהבנק (אוברדרפט) שלא למטרות עסקיות. ולמרות שיש לבנק "היתר עסקה" על כל פעולותיו, אין זה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

ו – האם בנקאי ובעל מכולת צריכים להלוות?

מצוות ההלוואה היא מצווה כללית המוטלת על כל אדם מישראל, בין איש ובין אשה, בין עשיר ובין עני, שבכל עת שיבוא אליו אדם מישראל שמצבו הכלכלי גרוע משלו, אם יש ברשותו כסף פנוי, מצווה עליו להלוותו לחבירו. וכתוב בספר 'אהבת-חסד' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

ז – אין להשתמש בהלוואה לצורך מותרות

הלכה חשובה מובאת ב'שולחן-ערוך' (חו"מ צג, ד): "אסור ללווה לקחת הלוואה ולהוציאה שלא לצורך ולאבדה, עד שלא ימצא המלווה ממה לגבות חובו. ואם עושה כן – נקרא רשע. וכשהמלווה מכיר את הלווה שהוא בעל מידה זו, מוטב שלא להלוות לו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

ח – להלוות לאנשים נאמנים ובאופן בטוח

קורה שאדם רוצה להיות טוב ולגמול חסד עם חבירו ולהלוות לו כסף, אולם העניינים מסתבכים והלווה כופר בהלוואה ומסרב להחזירה. ולעיתים הלווה אינו כופר בהלוואה, אלא טוען שאין לו כסף להחזיר, ויחד עם זאת אינו מתאמץ כלל לעבוד ולהרוויח כסף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

ט – אין לפחד מלהלוות

כפי שלמדנו, כשמבקש ההלוואה ידוע כאדם שאינו נאמן, וסביר שלא יחזיר את החוב, אין מצווה להלוות לו. ואף עדיף שלא להלוות לו, הואיל ומהלוואה זו לא יצמחו אהבה ושלום, אלא ריב ומדנים. וגם אם אותו מבקש ההלוואה הוא עני, ובאמת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

י – מה עדיף, מספר הלוואות קטנות או אחת גדולה?

לפעמים מתעוררת לאדם שאלה, מה לעשות במקרה שעומדות לפניו שתי אפשרויות: לתת כמה הלוואות קטנות לכמה בני-אדם, או לתת הלוואה אחת גדולה לאדם אחד. למשל, אדם שיש לו אפשרות להלוות עשרת אלפים שקלים, ובאו לפניו אחד עשר אנשים, עשרה מהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

יא – סדרי הקדימה

הבעיה הקשה היא, שגם לאחר שהחלטנו לייעד חלק מכספינו לגמילות חסדים על ידי הלוואת כספים, גם אז עולה השאלה, למי לעזור קודם. הרי צרכי העם מרובים, וודאי שלא נוכל לתת הלוואה לכל מבקש, ולכן צריך לקבוע סדר עדיפויות. ואכן סוגייה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

יב – הקדמת היהודי לגוי

לימוד מיוחד לימדה התורה שיש להקדים את ההלוואה ליהודי להלוואה לגוי, שנאמר: "אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי", ללמד שיהודי קודם לגוי (ב"מ עא, א). ולכאורה היה אפשר ללמוד זאת מהכלל היסודי, שכל הקרוב קרוב קודם. שנאמר: "אֶת הֶעָנִי עִמָּךְ", וברור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

יג – סיכום דיני הקדימה בישראל

שלושה כללים ישנם בדיני הקדימה למצוות החסד שבישראל, ונמנה את הכללים לפי סדר החשיבות. הכלל הראשון הוא, שהנצרך יותר קודם לנצרך פחות, ולכן עני קודם לעשיר. הכלל השני, שקרוב משפחה קודם לרחוק. והשלישי, ששכן קודם לשאינו שכן, ובן העיר קודם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

יד – הקמת קופת גמ"ח

הואיל ומצוות ההלוואה לנזקקים בלא ריבית חשובה ומרכזית כל כך, טוב שאדם יפריש לחשבון מיוחד סכום קבוע בכל חודש, והכסף שיצטבר בחשבון יהיה מיועד לצורכי הלוואה לנצרכים. וכך כשיבקשו ממנו קרוביו או שכניו או מכריו הלוואה, יהיה הכסף מזומן תחת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - מצוות הלוואה | כתיבת תגובה

א – מצוות הצדקה

מצווה לתת צדקה לכל יהודי הנצרך לה, שנאמר (דברים טו, ז-ח): "כִּי יִהְיֶה בְךָ אֶבְיוֹן מֵאַחַד אַחֶיךָ בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ בְּאַרְצְךָ אֲשֶׁר ה' אֱלֹוהֶיךָ נֹתֵן לָךְ, לֹא תְאַמֵּץ אֶת לְבָבְךָ וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת יָדְךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן. כִּי פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות צדקה | כתיבת תגובה

ב – עד כמה צריך לעזור

שאלה: מי הוא עני שצריך לתת לו צדקה, האם הדבר תלוי בהרגשתו האישית של העני, או שישנם כללים קבועים? תשובה: ככלל, עני הוא מי שאין ביכולתו לקנות את הדברים שנחשבים בסיסיים אצל רובה הגדול של האוכלוסייה בארץ שבה הוא גר. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות צדקה | כתיבת תגובה

ג – צדקה על ידי גבאים חכמים והגונים

שאלה: כיצד עדיף לחלק את הצדקה, האם על ידי גבאים או שכל אדם יחליט לעצמו למי לתת צדקה? תשובה: הסדר הנכון לתת צדקה דרך גבאֵי צדקה חכמים והגונים (עיין שו"ע יו"ד רמט, ז; רנז, א-ב). מפני שמי שאינו יודע כיצד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות צדקה | כתיבת תגובה

ד – כמה לתת לעני המחזר על הפתחים

שאלה: כמה צדקה ראוי לתת לעני הדופק על דלת הבית ומבקש צדקה? תשובה: בתלמוד (בבא בתרא ט, א) מבואר כי אין ראוי לתת לעני המחזר מתנה גדולה, ומאידך אין לפוטרו בלא כלום, אלא צריך לתת לו מתנה מועטת. כלומר כשיעור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות צדקה | כתיבת תגובה

ה – סדר קדימה בצדקה

שאלה: צרכי העניים מרובים, כיצד יקבע אדם למי לתת צדקה? תשובה: שלושה עקרונות ישנם בסדר הקדימה, והם אותם העקרונות שלמדנו במצוות ההלוואה (ה, הלכות יא ויג). שלושת העקרונות רמוזים בפסוק (דברים טו, ז): "כִּי יִהְיֶה בְךָ אֶבְיוֹן מֵאַחַד אַחֶיךָ בְּאַחַד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות צדקה | תגובה אחת

ו – צדקה לישיבות

כשם שבכל הלכות הצדקה והחסד יש להקדים את הקרוב יותר, שנאמר (שמות כב, כד): "אֶת הֶעָנִי עִמָּךְ", ומי שיותר עִמָּךְ יותר קודם. כך גם אדם שמתלבט לאיזה ישיבות לתרום, עליו להקדים ולתרום לישיבות שקרובות אליו יותר. וכמה סוגי קירבה ישנם: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות צדקה | כתיבת תגובה

ז – חיוב מעשר כספים

שאלה: האם חייב אדם להפריש מעשר מהכספים שהוא מרוויח? תשובה: ההלכה היא שמצווה מן המובחר לתת חמישית מהרווחים לצדקה, ומידה בינונית לתת מעשר מן הרווחים, והנותן פחות, מקיים את מצוות הצדקה כמידת עין רעה (שו"ע יו"ד רמט, א). ונחלקו הפוסקים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות צדקה | כתיבת תגובה

ח – עשר בשביל שתתעשר

שאלה: האם נכון שמובטח כי מי שמפריש מעשר כספים יתעשר על ידי כך? תשובה: דרשו חכמים על הפסוק (דברים יד, כב): "עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר – עשר בשביל שתתעשר". וכן הסביר רבי ישמעאל ברבי יוסי, שעשירי ארץ ישראל נעשו עשירים בשביל שהפרישו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - מהלכות צדקה | כתיבת תגובה