חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

פתח דבר

תוכנית הספר והליקוטים כבר הובאה ב"פתח דבר" לכרך א' של הליקוטים. וכבר כתבתי שם שיש מן הפרקים שעיקר עיבודם היה ל"פינת ההלכה" ב"ערוץ שבע", ובולט בהם יותר סגנון הדיבור, וההלכות מובאות בהם בדרך כלל בלי פרטים רבים. ויש שנכתבו יותר לספר, והם מפורטים ומדוקדקים יותר.

בכרך זה נאספו ההלכות שכתבתי עד כה בעניינים שבין אדם לחבירו ושמירת הנפש. הפרק הראשון – "בין אדם לחבירו" הופיע בפניני הלכה א' בי"א הלכות, וכאן הורחב לכ"ג הלכות. הפרק השני והשלישי על אמירת אמת וגניבת דעת הופיעו בפניני הלכה ג'. הפרק הרביעי בהלכות גניבה הופיע בפניני הלכה א' ונוספו בו ד' הלכות. פרק ה' במצוות הלוואה ופרק ז' בהכנסת אורחים הופיעו בפניני הלכה א', ונוספה הלכה אחת בעניין הכנסת אורחים. עוד נוספו כאן שלושה פרקים חדשים, האחד פרק ו', ובו לקט הלכות ותשובות קצרות בהלכות צדקה ומעשר כספים, השני פרק ח' בהלכות רוצח ומתאבד, והשלישי בסוף הספר, פרק י"ז על "חברה ושליחות".

פרק ט', בהלכות שמירת הנפש, מעקה ועישון, הופיע בפניני הלכה חלק ג', ונוספו בו כמה הלכות. הלכות נהיגה זהירה מחלק א' ותפילת הדרך מחלק ב' נקבצו כאן לפרק י'. פרקים י', י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, בענייני הצלת נפשות ורפואה והפסקת הריון, הופיעו בפניני הלכה חלק ג'. (במהדורת תשע"ה הושמט הפרק על הפסקת היריון שהורחב והועבר לספר 'שמחת הבית וברכתו' פרק ט').

 

שלמי תודה

שלמי תודה לאבי מורי ואמי מורתי היקרים, ולאשתי שסייעה רבות בהוצאת הספרים.

תודה מיוחדת לתלמידי הישיבה ותושבי הישוב הר ברכה, שבשיעורים שלמדתי עמהם נתלבנו כל ההלכות שמופיעות בספרי "פניני הלכה". שאלותיהם והערותיהם המחכימות הם אבני הבניין של "פניני הלכה". במיוחד עלי להודות לרב שלומי בדש, ולרב יונדב זר, שבמשך כל השנים מלווים את הוצאת הספרים בהערות מחכימות והגהות. כמו כן עלי להזכיר בתודה את חברי הוותיק, החכם הכולל, הרב זאב סולטנוביץ', על עצותיו והערותיו המחכימות. וכן אודה לרב מאור קיים, דוד ברלינר ויואל ברגר על עזרתם המסורה להוצאת ספרים אלו.

כאן המקום להוקיר תודה לר' יעקב כץ (כצלה), מנהל "ערוץ שבע", ולאבי מורי יוזם הקמתו, ולאמי מורתי שניהלה את התוכניות בו, ור' יואל צור ור' יאיר מאיר, האחראים על האוניה והשידורים, שבמסירות נפשם על קיומו של "ערוץ שבע", למרות הקיטרוגים הקשים והרדיפות מצד שליטים ושופטים, זכו להרבות תורה בישראל, לקרב רחוקים לתורה ואהבת הארץ. ישלם ה' את משכורתם כפולה. יהי רצון שמהרה תעמוד לישראל ממשלה טובה שתדע להעריך את תרומתם הכבירה של מנהלי "ערוץ שבע" לכלל ישראל, ותחזיר את שידוריו.

כמו כן אודה לר' דוד סעדה מנהל ישיבת הר ברכה ועיתון "בשבע", ועמו ישראל סעדיה, שמואל אביטל ויעקב וינברגר שסייעו בהוצאת הספרים לאור.

יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שנזכה כולנו יחד ללמוד וללמד לשמור ולעשות את כל דברי התורה מתוך שמחה והרווחה, ועם ישראל ישכון לבטח שקט ושאנן בכל מרחבי ארצנו הקדושה.

 

אליעזר מלמד

כסלו תשס"ו

תפריט