ארכיון הקטגוריה: פרק ד – ברכת המזון

א – מצוות ברכת המזון

א,א – השותפים בתיקון נוסח ברהמ"ז ברכות לג, א: "אנשי כנה"ג תיקנו להם לישראל ברכות ותפלות, קדושות והבדלות". וכ"כ הרמב"ם (ברכות א, ה): "כל הברכות עזרא ובית דינו תקנום". משמע גם ברהמ"ז. ומה שכתבתי שמשה, יהושע, דוד ושלמה תקנו את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - ברכת המזון | כתיבת תגובה

ב – ברכת הטוב והמטיב

ב,א – ברכת הטוב והמטיב כעין המתקה של 'דיין האמת' נראה שבברכת הטוב והמטיב יש גם משום ברכת 'דיין האמת', וכפי שדרשו חכמים (ברכות מח, ב), על הפסוק (דברים ח, י) שממנו למדו את מצוות ברהמ"ז, "וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - ברכת המזון | כתיבת תגובה

ה – דיני אמירת ברכת המזון וחינוך הקטנים

ה,א – האם ברית ותורה מעכבים בהקשר לנוסח ברהמ"ז, לכל הדעות אמירת "ארץ חמדה טובה ורחבה" בברכה השנייה ו'מלכות בית דוד' בשלישית מעכבת. אולם לגבי מי שלא אמר 'ברית' ו'תורה' בברכה השנייה נחלקו. לרוה"פ ומהם: ר"ח, רא"ש, טור ושו"ע קפז, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - ברכת המזון | כתיבת תגובה

ו – החובה מהתורה כששבע ומדברי חכמים בכזית

ו,א – הערה 4 – בדין צירוף שאר מאכלים ללחם לחיוב ברהמ"ז מהתורה כתבתי בהערה 4: "בפשטות מצרפים את שאר המאכלים שאוכלים בסעודה לשיעור שביעה, שאם לא כן, פעמים רבות יצא שאדם ששבע לא יהיה חייב בברכה מהתורה". ואכן למעשה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - ברכת המזון | כתיבת תגובה

ז – תוספת בשבתות וחגים

ז,א – החליף את הסדר שבין 'רצה' ו'יעלה ויבוא' הזכיר 'יעלה ויבוא' לפני 'רצה', בוודאי יצא (מ"ב קפח, יג). ואם נזכר לפני שסיים 'יעלה ויבוא', לשאגת אריה ואור לציון ג, יח, י, יפסיק ויתחיל 'רצה', וכ"כ רב פעלים ב, מ. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - ברכת המזון | כתיבת תגובה

ח – שכח לומר 'רצה' או 'יעלה ויבוא'

ח,א – הערה 8 – נוסח ברכת ההשלמה ביום טוב ביום טוב, למנהג אשכנז אומר בברכת ההשלמה שם ומלכות וחתימה, ובכה"ח כד, כתב שלמנהג ספרדים אינו אומר, ורק בסעודת ליל ראשון של פסח וסוכות אומר שם ומלכות וחתימה. אבל בילקוט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - ברכת המזון | כתיבת תגובה

ט – מים אחרונים

ט,א – האם הנוגע במלח צריך ליטול ידיו הנוגע במלח שלא בסעודה, לא נהגו לחייבו ליטול ידיים. אמנם בא"ח שלח יג, וכה"ח ב, כתבו, לחייבו בנט"י וכפי שמבואר בחולין שם. אולם בילקוט יוסף הערה כא, כתב, שאין נוהגים ליטול ידיים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - ברכת המזון | כתיבת תגובה

י – דיני מים אחרונים

י,א – רוח רעה שעל המים האחרונים הרחבת הערה 11: בגמרא חולין קה, א: מים "ראשונים – נוטלין בין בכלי בין על גבי קרקע, אחרונים – אין נוטלין אלא בכלי, ואמרי לה: אין נוטלין על גבי קרקע, מאי בינייהו? איכא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - ברכת המזון | כתיבת תגובה

יא – מנהגים בברכת המזון

יא,א – איזה סכינים צריך להסתיר בברהמ"ז לפי המנהג נראה שכל המנהג להסיר או להסתיר את הסכין אמור לגבי הסכין הגדולה שחותכים בה את הלחם וכן סכינים חדים שאפשר להרוג בהם, אבל סכינים פשוטים שבסכו"ם שלנו, שנועדו למריחה או לחיתוך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - ברכת המזון | כתיבת תגובה

יב – דרך אמירת ברכת המזון וכבודה

יב,א – הערה 13 – הפסק בברהמ"ז לזימון כתבתי בהערה: "נחלקו אם מותר לענות על זימון באמצע ברהמ"ז, לח"א מח, ג, וכה"ח קצב, יז, אסור, ולא"א בוטשאטש קצב, וקצה"ש, מפסיק, ועיין שערי הברכה ה, הערה צט". שם כתב שגם מבאו"ה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - ברכת המזון | כתיבת תגובה