הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ט – מים אחרונים

ט,א – האם הנוגע במלח צריך ליטול ידיו

הנוגע במלח שלא בסעודה, לא נהגו לחייבו ליטול ידיים. אמנם בא"ח שלח יג, וכה"ח ב, כתבו, לחייבו בנט"י וכפי שמבואר בחולין שם. אולם בילקוט יוסף הערה כא, כתב, שאין נוהגים ליטול ידיים, כי סומכים על התוס', ומה שנוהגים ליטול לפני הברכה, זה על פי הקבלה. וכתב בפקודת אלעזר שלכן הושמט משו"ע דין זה שהנוגע במלח צריך ליטול ידיים.

תפריט