הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יב – דרך אמירת ברכת המזון וכבודה

יב,א – הערה 13 – הפסק בברהמ"ז לזימון

כתבתי בהערה: "נחלקו אם מותר לענות על זימון באמצע ברהמ"ז, לח"א מח, ג, וכה"ח קצב, יז, אסור, ולא"א בוטשאטש קצב, וקצה"ש, מפסיק, ועיין שערי הברכה ה, הערה צט". שם כתב שגם מבאו"ה קצד, א, 'ובירך', עולה שאפשר להפסיק לצורך זימון באמצע ברהמ"ז ואפילו באמצע ברכה. והביא עוד כמה פוסקים שסוברים כן, שאפילו באמצע ברכה אפשר לענות לזימון, אלא שכתב שאין לענות "יהי שם" וכו'. ולדעת הא"א אחר 'הזן' אפשר לענות גם 'יהי שם'. ב'וזאת הברכה' 131 כתב בשם הרב אלישיב שעדיף שלא לענות באמצע ברהמ"ז, אך הנוהגים כן אינם צריכים לשנות מנהגם.

תפריט