הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

יא – מנהגים בברכת המזון

יא,א – איזה סכינים צריך להסתיר בברהמ"ז לפי המנהג

נראה שכל המנהג להסיר או להסתיר את הסכין אמור לגבי הסכין הגדולה שחותכים בה את הלחם וכן סכינים חדים שאפשר להרוג בהם, אבל סכינים פשוטים שבסכו"ם שלנו, שנועדו למריחה או לחיתוך מאכלים מבושלים, אינם נחשבים כברזל שמקצר ימים, אלא דינם כמזלגות ואין חובה לכסותם בעת ברכת המזון. ולכן כתבתי בהלכה "סכין חד". אמנם מילקוט יוסף קפ, ג, ופס"ת קפ, ד, משמע שמחמירים בכל מה שאנו קוראים סכינים.

תפריט