ארכיון הקטגוריה: פרק ב – סליחות ותפילות

א – אלול (ותקיעת שופר)

תקיעת שופר בחודש אלול א, א – ימי אלול ועשרת ימי תשובה פרקי דרבי אליעזר מו: "רבי יהושע בן קרחה אומר: ארבעים יום עשה משה בהר, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - סליחות ותפילות | כתיבת תגובה

ד – נוסח הסליחות

ד, א – נוסח הסליחות שלושה מרכיבים בסליחות: י"ג מידות, פסוקים מהתנ"ך, ופיוטים. וכן הוא בנוסח הסליחות המובא בסדר רב עמרם גאון קיז: "אומר ש"ץ: אַשְׁרֵי יוֹשְׁבֵי בֵיתֶךָ (תהלים פד, ה), ועונין אחריו עד: תְּהִלַּת ה' יְדַבֶּר פִּי (שם קמה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - סליחות ותפילות | כתיבת תגובה

ה – הימים שאומרים בהם סליחות ומידת חיובם

מנהג אמירת סליחות (הרב בראל שבח) ה, א – המנהג לומר סליחות רק בעשרת ימי תשובה המנהג לומר סליחות בימים נוראים אין לו מקור בגמרות ובמדרשים, אולם נהגו בו עוד בימי הגאונים. כתב רב כהן צדק שמנהג שתי ישיבות שבבבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - סליחות ותפילות | כתיבת תגובה

ו – זמן אמירת הסליחות

ו, א – זמן אמירת הסליחות כתב השו"ע תקפא, א, שזמן אמירת הסליחות הוא באשמורת, היינו בסוף הלילה, שאז הוא עת רצון. ובמ"א א, ביאר שהוא בשלוש שעות אחרונות של הלילה, שאז הקב"ה שט בעולם הזה והוא עת רצון (ע"ז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - סליחות ותפילות | כתיבת תגובה

ז – מדיני הסליחות

אמירת סליחות וי"ג מידות ביחיד (הרב בראל שבח) ז, א – אמירת סליחות ביחיד כתב שו"ע תקסה, ה: "אין היחיד רשאי לומר שלש עשרה מידות דרך תפילה ובקשת רחמים, דדבר שבקדושה הם. אבל אם בא לאומרם דרך קריאה בעלמא, אומרם". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - סליחות ותפילות | כתיבת תגובה

ח – י"ג מידות רחמים

י"ג מידות רחמים (הרב בראל שבח) ח, א – אמירת י"ג מידות רחמים ראש השנה יז, ב: "וַיַּעֲבֹר ה' עַל פָּנָיו וַיִּקְרָא (שמות לד, ו), אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - סליחות ותפילות | כתיבת תגובה

ט – תעניות תשובה

ט, א – מדרש תנחומא על צום הגדולים בערב ר"ה תנחומא אמור כב: "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן (ויקרא כג, מ), וכי ראשון הוא? והלא ט"ו יום הוא, ואת אמרת בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן?! אלא ראשון הוא לחשבון עונות. רבי מני ורבי יהושע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - סליחות ותפילות | כתיבת תגובה

י – ערב ראש השנה

י, א – האם אפשר ליפול אפיים בסליחות של ערב ר"ה ביום כתב בשו"ע תקפא, ג: "אין נופלים על פניהם בערב ראש השנה בתפילה, אע"פ שנופלים על פניהם באשמורת בסליחות". וכתב מ"א יג, עפ"י מהרי"ל, שגם אם נמשכו הסליחות ליום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - סליחות ותפילות | כתיבת תגובה

יא – החזן בימים נוראים

יא, א – מעלות החזן תענית טז, א-ב: "תנו רבנן: עמדו בתפילה, אף על פי שיש שם זקן וחכם – אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל. רבי יהודה אומר: מטופל ואין לו (יש לו טפלים, ואין לו במה להתפרנס, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - סליחות ותפילות | כתיבת תגובה

יב – קול רם ועמידה בעת פתיחת הארון

יב, א – אמירת התפילה בקול רם להרחבת ההלכה, עיין בשו"ע סימן קא, ב-ג, שם מבואר שצריך לחתך בשפתיו ולהשמיע לאוזנו בלחש, ולא ישמיע קולו. ואם אינו יכול לכוון בלחש, אם הוא מתפלל לבדו – יכול להשמיע קולו, אבל בציבור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - סליחות ותפילות | כתיבת תגובה