ארכיון הקטגוריה: פרק ח – דיני התענית

א – מצוות התענית

א, א – חצי שיעור יומא עד, א: "חצי שיעור, רבי יוחנן אמר: אסור מן התורה; כיון דחזי לאיצטרופי – איסורא קא אכיל. ריש לקיש אמר: מותר מן התורה, אכילה אמר רחמנא – וליכא. איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש: אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - דיני התענית | כתיבת תגובה

ב – חולה שאין בו סכנה

ב, א – אכילה לשיעורים לחולה שאין בו סכנה כתב בספר החינוך שיג: "מי שהוא חולה, אף על פי שאין בו סכנה גמורה, אם יהיה חלוש הרבה – ראוי להאכילו ולהשקותו מעט מעט, כשיעור שאמרנו". משמע שהתיר לחולה שאין בו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - דיני התענית | כתיבת תגובה

ג – חולה שיש בו סכנה

פיקוח נפש וחולה מסוכן ביום הכיפורים ג, א – ספק פיקוח נפש דוחה יום הכיפורים ביומא פה, ב, מובאים מקורות רבים לכך שפיקוח נפש דוחה שבת, וכשם שמצווה לחלל את השבת בכל מקרה שיש סכנה או ספק סכנה, כך מצווה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - דיני התענית | כתיבת תגובה

ד – מי קובע את מצב הסכנה

ד, א – קביעת מצב הסכנה ע"י הרפואה היא בגדר ספק כתב מרן הרב קוק (דעת כהן קמ) שכל דברי הרפואה והמחלות הם בגדר ספק: "באמת נראה שדבריהם (של הרופאים) בכלל אנו מחזיקים רק לספק, שגם בעצמם אי אפשר שיחזיקו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - דיני התענית | כתיבת תגובה

ה – איזה חולה עדיף שישתה ויאכל לשיעורים

אכילה ושתייה לשיעורים לחולה מסוכן ה, א – מקור דין אכילה לשיעורים ביום הכיפורים מצווה לחולה מסוכן לשתות ולאכול ביום הכיפורים, ובפשטות מותר לו לשתות ולאכול כרגיל את הכמות הנצרכת לו. ואכן במסכת יומא לא מובא שחולה מסוכן צריך לאכול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - דיני התענית | כתיבת תגובה

ו – הצד הפסיכולוגי

ו, א – אין יצר הרע תאב אלא לדבר האסור ירושלמי יומא פ"ו ה"ד: "על כל סוכה וסוכה אומר לו: הרי מזון והרי מים, לייפות את כוחו, למה? שאין יצר הרע תאב אלא דבר שהוא אסור לו. כהדא רבי מנא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - דיני התענית | כתיבת תגובה

ז – דיני אכילת חולים מסוכנים וילדים

ז, א – אכילת בשר ומאכלים טובים לפטורים מהצום לגבי צום תשעה באב, כתב מ"ב תקנ, ה: "אף הצריך לאכול, לא יתענג עצמו בבשר ויין, רק כפי מה שצריך. וכן הקטנים שיש להם דעת להתאבל, אף על גב שאין מחוייבין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - דיני התענית | כתיבת תגובה

ח – מעוברות

מעוברות ומיניקות ח, א – דין מעוברות ומניקות ביום הכיפורים פסחים נד, ב: "דרש רבא: עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בו, כדרך שמתענות ומשלימות ביום הכיפורים, ובין השמשות שלו אסור". וכ"כ שו"ע תריז, א: "עוברות ומיניקות מתענות ומשלימות ביום הכיפורים". וביאר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - דיני התענית | כתיבת תגובה

י – מינקת

י, א – מינקת כפי שלמדנו לעיל (ח, א), מיניקות חייבות בצום יום הכיפורים (פסחים נד, ב; שו"ע תריז, א). ואף שההנקה מקשה על הצום, מפני שהיא גורמת לאובדן נוסף של נוזלים, אין בכך סכנת נפשות ולכן המינקת חייבת לצום. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - דיני התענית | כתיבת תגובה