הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ז – דיני אכילת חולים מסוכנים וילדים

ז, א – אכילת בשר ומאכלים טובים לפטורים מהצום

לגבי צום תשעה באב, כתב מ"ב תקנ, ה: "אף הצריך לאכול, לא יתענג עצמו בבשר ויין, רק כפי מה שצריך. וכן הקטנים שיש להם דעת להתאבל, אף על גב שאין מחוייבין לחנכם, אפילו בן י"ב שנה ואפילו בתענית שעות, מכל מקום ראוי לחנכם שלא יאכלו רק כדי קיום הגוף, לחם ומים או שאר מאכל פשוט לפי התינוק, כדי שיתאבלו עם הצבור". וכ"כ פוסקים רבים שלא להאכיל ילדים ממתקים בתשעה באב. וכ"כ הרב בפניני הלכה זמנים י, ג: "הפטורים מהצום, יזהרו לאכול ולשתות דברים פשוטים לצורך בריאותם, ולא דברי מותרות ופינוקים כדי לענג עצמם".

אמנם לגבי יום הכיפורים, כתב הרב אליהו (מאמר מרדכי הל' חגים מה, מג): "מותר להאכיל ילדים ביום כיפור, כיון שזה דבר המותר להם. ואדרבא, יאכילם בשר ומאכלים ערבים, שהרי יום הכיפורים הוא יום טוב". וכ"כ רשז"א (הליכות שלמה ו, הערה 35), והרב נבנצל (ירושלים במועדיה עמ' רנד, שאלה שמז).

תפריט