הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

פרק ח – נחמת חשוכי ילדים

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

ג – תפילת עקרים

תפילת עקרים ג, א – תפילת עקרים יבמות סד, ב: "אמר רבי יצחק: מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים. אמר

להמשך »

ד – תפילת חנה

ד, א – מתפילות חנה ברכות לא, ב: "וַתִּדֹּר נֶדֶר וַתֹּאמַר ה' צְ-בָאוֹת (שמ"א א, יא), אמר רבי אלעזר: מיום שברא הקדוש ברוך הוא את

להמשך »

ה – נחמת עקרים

ה, א – עקרות לטובה ברכות י, א: "אמר לה ההוא מינא לברוריא: כתיב (ישעיהו נד, א): רָנִּי עֲקָרָה לֹא יָלָדָה, משום דלא ילדה –

להמשך »

ו – ערך אהבתם ושמחתם

ערך אהבתם ושמחתם ו, א – התועלת שבכל זיווג להולדת נשמות עיין לעיל הרחבות לפרק א, ד, ג-ד, שהבאנו את המקורות מהזוהר, השל"ה, ועוד, על

להמשך »

ז – אימוץ ילדים

ז, א – בשמיים נשאלים גם על אימוץ ילדים שבת לא, א: "אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים

להמשך »

ח – ללמד תלמידים

ח, א – לפעמים בשמיים מונעים ילדים כדי שלא לנכות מזכויותיו כתב בספר חסידים (שסז): "כתיב (ישעיהו נו, ה): וְנָתַתִּי לָהֶם בְּבֵיתִי וּבְחוֹמֹתַי יָד וָשֵׁם

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק