ארכיון הקטגוריה: פרק ח – נחמת חשוכי ילדים

א – ייסורי העקרות ושורשם

ייסורי העקרות ושורשם א, א – ייסורי העקרות הקשים נדרים סד, ב: "אמר רבי יהושע בן לוי: כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, שנאמר (בראשית ל, א): הָבָה לִּי בָנִים וְאִם אַיִן מֵתָה אָנֹכִי. ותניא: ארבעה חשובין כמת: עני, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - נחמת חשוכי ילדים | כתיבת תגובה

ב – ההשתדלות בתשובה תורה וגמילות חסדים

ב, א – כשבאים ייסורים יפשפש במעשיו ברכות ה, א: "אמר רבא ואיתימא רב חסדא: אם רואה אדם שיסורין באין עליו – יפשפש במעשיו, שנאמר (איכה ג, מ): נַחְפְּשָׂה דְרָכֵינוּ וְנַחְקֹרָה וְנָשׁוּבָה עַד ה'; פשפש ולא מצא – יתלה בבטול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - נחמת חשוכי ילדים | כתיבת תגובה

ג – תפילת עקרים

תפילת עקרים ג, א – תפילת עקרים יבמות סד, ב: "אמר רבי יצחק: מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים. אמר רבי יצחק: למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר? מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - נחמת חשוכי ילדים | כתיבת תגובה

ד – תפילת חנה

ד, א – מתפילות חנה ברכות לא, ב: "וַתִּדֹּר נֶדֶר וַתֹּאמַר ה' צְ-בָאוֹת (שמ"א א, יא), אמר רבי אלעזר: מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא צְ-בָאוֹת עד שבאתה חנה וקראתו צְ-בָאוֹת; אמרה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - נחמת חשוכי ילדים | כתיבת תגובה

ה – נחמת עקרים

ה, א – עקרות לטובה ברכות י, א: "אמר לה ההוא מינא לברוריא: כתיב (ישעיהו נד, א): רָנִּי עֲקָרָה לֹא יָלָדָה, משום דלא ילדה – רני? אמרה ליה: שטיא! שפיל לסיפיה דקרא, דכתיב: כִּי רַבִּים בְּנֵי שׁוֹמֵמָה מִבְּנֵי בְעוּלָה אָמַר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - נחמת חשוכי ילדים | כתיבת תגובה

ו – ערך אהבתם ושמחתם

ערך אהבתם ושמחתם ו, א – התועלת שבכל זיווג להולדת נשמות עיין לעיל הרחבות לפרק א, ד, ג-ד, שהבאנו את המקורות מהזוהר, השל"ה, ועוד, על התועלת שבכל זיווג להולדת נשמות. ו, ב – מצד מסוים חשוכי ילדים יכולים לשמוח יותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - נחמת חשוכי ילדים | כתיבת תגובה

ז – אימוץ ילדים

ז, א – בשמיים נשאלים גם על אימוץ ילדים שבת לא, א: "אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, צפית לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר?". דייק מהרש"א שם: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - נחמת חשוכי ילדים | כתיבת תגובה

ח – ללמד תלמידים

ח, א – לפעמים בשמיים מונעים ילדים כדי שלא לנכות מזכויותיו כתב בספר חסידים (שסז): "כתיב (ישעיהו נו, ה): וְנָתַתִּי לָהֶם בְּבֵיתִי וּבְחוֹמֹתַי יָד וָשֵׁם טוֹב מִבָּנִים וּמִבָּנוֹת שֵׁם עוֹלָם אֶתֶּן לוֹ אֲשֶׁר לֹא יִכָּרֵת. כתיב לָהֶם וכתיב לוֹ. לפי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - נחמת חשוכי ילדים | כתיבת תגובה