הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ד – תפילת חנה

ד, א – מתפילות חנה

ברכות לא, ב: "וַתִּדֹּר נֶדֶר וַתֹּאמַר ה' צְ-בָאוֹת (שמ"א א, יא), אמר רבי אלעזר: מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא צְ-בָאוֹת עד שבאתה חנה וקראתו צְ-בָאוֹת; אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך קשה בעיניך שתתן לי בן אחד?! משל למה הדבר דומה – למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, בא עני אחד ועמד על הפתח, אמר להם: תנו לי פרוסה אחת! ולא השגיחו עליו; דחק ונכנס אצל המלך. אמר לו: אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת?!".

ילקוט שמעוני (שמואל א, רמז עח): "אמר רבי יהודה ברבי סימון: אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש צבא למעלה – יש צבא למטה, הצבא של מעלה – לא אוכלים ולא שותים ולא פרים ורבים ולא מתים אלא חיים לעולם הבא, והצבא של מטה – אוכלים ושותים ופרים ורבים ומתים ואינם חיים, ואיני יודעת מאיזו צבא אני, אם מצבא של מעלה אני, לא אהא לא אוכלת ולא שותה ולא מולידה ולא מתה – אלא חיה לעולם, ואם מצבא של מטה אנכי, אהא מולידה ואוכלת ושותה.

דבר אחר: חנה היתה עולה לרגל וראתה כל ישראל, אמרה לפניו: ריבונו של עולם, כל הצבאות הללו יש לך, ואין לי אחד בהם?! אמר רבי יהושע בן לוי: א"ל הקדוש ברוך הוא: חנה, את הרבית בחיילותי – אף אני ארבה חיילותיך, דכתיב (דה"י א כה, ה): כָּל אֵלֶּה בָנִים לְהֵימָן חֹזֵה הַמֶּלֶךְ בְּדִבְרֵי הָאֱלוֹהִים לְהָרִים קָרֶן, וכתיב (שם): וַיִּתֵּן הָאֱלוֹהִים לְהֵימָן בָּנִים אַרְבָּעָה עָשָׂר וּבָנוֹת שָׁלוֹשׁ".

ד, ב – הבקשות צריכות להיות לשם שמים

מדרש שמואל (ב, ז): "וְנָתַתָּה לַאֲמָתְךָ זֶרַע אֲנָשִׁים (שמ"א א, יא) – אנשים נבונים, היך מה דאת אמר (דברים א, יג): הָבוּ לָכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וּנְבֹנִים. אנשים נביאים, היך מה דאת אמר (במדבר יא, כו): וַיִּשָּׁאֲרוּ שְׁנֵי אֲנָשִׁים בַּמַּחֲנֶה. אנשים גדולים, היך מה דאת אמר (שמ"א יז, יב): וְהָאִישׁ בִּימֵי שָׁאוּל זָקֵן בָּא בַאֲנָשִׁים. אנשים צדיקים, היך מה דאת אמר (ישעיהו ס, כא): וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַדִּיקִים. אמרו לחנה: למה את שואלת אנשים חכמים ונבונים וגדולים וצדיקים? אמרה להן: שהן לשמו של הקדוש ברוך הוא. אמר רבי לוי (משל) לאחד יושב ועושה עטרה למלך, עבר חד וחמתיה, אמר לו: מה אתה עושה? אמר לו: עטרה למלך אני עושה, אמר לו: כל מה שאת יכול לקבוע בה אבנים טובות ומרגליות קבע בה, למה? שהיא עתידה להינתן בראשו של מלך, כך אמרו לחנה: למה את שואלת אנשים חכמים ונבונים גדולים וצדיקים? אמרה להן: שהן לשמו של הקדוש ברוך הוא".

ד, ג – בקשה מאוזנת

עוד למדנו מתפילות חנה, שעדיף לבקש בקשה מאוזנת שאין בה עין הרע, כמבואר בברכות לא, ב, שביקשה חנה אדם עם תכונות ממוצעות: "רבנן אמרי: זֶרַע אֲנָשִׁים (שמ"א א, יא) – זרע שמובלע בין אנשים. כי אתא רב דימי, אמר: לא ארוך ולא גוץ, ולא קטן ולא אלם, ולא צחור ולא גיחור, ולא חכם ולא טיפש".

רש"י: "ולא חכם – יותר מדאי, שלא יהיה תימה בעיני הבריות, ומתוך שנדברין בו שולטת בו עין הרע". עוד כתב הגר"א (ביאורי אגדות ברכות שם): "זרע שמובלע בין האנשים – שהקצוות הם מסוכנים, וכן אמר שלמה (משלי ל, ח): רֵאשׁ וָעֹשֶׁר אַל תִּתֶּן לִי". וכ"כ בעיון יעקב (על העין יעקב ברכות שם): "ועוד יש לומר, דלעולם מידת בינוני הוא דבר המתקיים, כדאיתא ברמב"ם פ"ב מהל' דעות… ובספר חסד לאברהם חלק עין יעקב נהר י"א כתב שקודם שנברא אדם שואלין אותו אם רצונו להיות ארוך או קצר, חלש או גיבור וכו', ובאותו ענין שהוא מבקש הוא נברא".

תפריט