הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ח – ללמד תלמידים

ח, א – לפעמים בשמיים מונעים ילדים כדי שלא לנכות מזכויותיו

כתב בספר חסידים (שסז): "כתיב (ישעיהו נו, ה): וְנָתַתִּי לָהֶם בְּבֵיתִי וּבְחוֹמֹתַי יָד וָשֵׁם טוֹב מִבָּנִים וּמִבָּנוֹת שֵׁם עוֹלָם אֶתֶּן לוֹ אֲשֶׁר לֹא יִכָּרֵת. כתיב לָהֶם וכתיב לוֹ. לפי שדבר יָד וָשֵׁם טוֹב יש שזוכה לשני עולמות. יש צדיקים שהם עשו יחדיו זכיות, כגון חברים שמתייעצים יחדיו לעשות המצוות או לומדים יחד מפני הכבוד, שנאמר (תהלים קמט, ה): יַעְלְזוּ חֲסִידִים בְּכָבוֹד; וְנֶגֶד זְקֵנָיו כָּבוֹד (ישעיהו כד, כג). ויש צדיק שזוכה לעולם לשם, שגזרו למעלה שיזכרו שמו על תורתו, ופעמים לוקה בזרע זכרים כדי שלא יהא הנאה כפלים ולמעט מזכיותיו. לכך חכמים הראשונים לא היו כותבים ספריהם בשמם ולא היו מניחים לכתוב שמם על ספריהם, כגון מי שחיבר תורת כוהנים מכילתא ברייתות ומדרשים ואגדות ותקוני עולם כגון מסכת סופרים, לא כתבו בספריהם אני פלוני בר פלוני כתבתי וחברתי זה ספר, כדי שלא יהנה בעולם הזה ויפגום שכרו לעולם הבא, או היו ממעטים לו בעולם הזה זרעו ושם טוב מזרעו כנגד הנאה שנהנה בעולם הזה שקבל הנאה על שמו".

תפריט