הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ו – ערך אהבתם ושמחתם

ערך אהבתם ושמחתם

ו, א – התועלת שבכל זיווג להולדת נשמות

עיין לעיל הרחבות לפרק א, ד, ג-ד, שהבאנו את המקורות מהזוהר, השל"ה, ועוד, על התועלת שבכל זיווג להולדת נשמות.

ו, ב – מצד מסוים חשוכי ילדים יכולים לשמוח יותר

בראשית רבה מה, ד: "ולמה נתעקרו אמהות?… רבי עזריה משם רבי חנינא: כדי שתהיינה מתרפקות על בעליהן בנוייהן. רבי הונה רבי ירמיה בשם רבי חייה בר אבא: כדי שיצאו רוב שנים בלא שעבוד, רבי הונא רבי אידי רבי אבין בשם רבי מאיר: כדי שייהנו בעליהן מהן, שכל זמן שהאשה מקבלת עוברים היא מתכערת ומתעזבת. שכל תשעים שנה שלא ילדה שרה היתה ככלה בחופה, ובאות מטרונות לשאול בשלומה, ושרה אומרת להן צאו ושאלו בשלום עלובה זו, והיתה הגר אומרת להן: שרי גברתי אין סתרה כגלויה, נראת צדקת ואינה, אלו היתה צדקת ראו כמה שנים לא עיברה, ואני בלילה אחד עיברתי, והיתה שרה אומרת: עם דא אנה משגחא מיסב ומיתן, הלווי עם מרה".

ו, ג – לפעמים מרוב אהבה לא נולדים ילדים

עוד כתב המלבי"ם (בראשית ל, א) שלפעמים מרוב אהבה בין בני הזוג לא נולדים ילדים: "וַתֵּרֶא רָחֵל – רחל חשבה שמה שלא ילדה אינו בסיבתה, רק בסיבת יעקב, על זה אמר: כִּי לֹא יָלְדָה לְיַעֲקֹב, שכבר כתבו חכמי הטבע שהאהבה היתירה תמנע ההולדה לפעמים, או שחשבה כפי מה שאמרנו למעלה, שהוא ענין השגחיי מסובב גם כן מרוב האהבה, כמו שכתוב (שם כט, לא): וַיַּרְא ה' כִּי שְׂנוּאָה לֵאָה וַיִּפְתַּח אֶת רַחְמָהּ, ולכן וַתְּקַנֵּא רָחֵל בַּאֲחֹתָהּ, כי חשבה טוב היה לה שתהיה היא השנואה, בלבד שתלד בנים, וע"כ אמרה ליעקב: הָבָה לִּי בָנִים, כי בו הדבר תלוי".

תפריט