הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

פרק ג – כללי המלאכות

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

ג – כלל 'מתוך'

ג,א – ביאור סברת 'מתוך' ביצה יב, א: "משנה: בית שמאי אומרים: אין מוציאין לא את הקטן, ולא את הלולב, ולא את ספר תורה לרשות

להמשך »

ו – שווה לכל נפש

ו,א – לדעת רש"י ורמב"ם אין דין שווה לכל נפש למדנו בדעת רש"י ורמב"ם ש'מתוך' מתירה אפילו שלא לצורך, וכתב על פי זה בערוה"ש (תצה, יט-כא)

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק