הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

פרק יג – חג השבועות

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

ג – זמן מתן התורה

ג,א – התאריך של מתן תורה שבת פו, ב: "תנו רבנן: בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל. רבי יוסי אומר: בשבעה בו. אמר רבא: דכולי

להמשך »

ד – חג הקציר

ד,א – החגים תואמים את עונות השנה החקלאית החגים תואמים את עונות השנה החקלאית, והם ימי שמחה והודאה על היבול, פסח – שעורים, שבועות –

להמשך »

ה – יום הביכורים

ה,א – ביכורים מהו ביכורים, שאז מביאים שתי הלחם, והם מנחת חיטים הבאה מן החדש (רש"י במדבר שם ועוד מפרשים רבים). וכן נאמר (ויקרא כג,

להמשך »

ו – עצרת

ו,א – עצרת – השם שקראו חכמים לחג השבועות בתורה מצינו ששביעי של פסח ושמיני עצרת נקראים 'עצרת' ולא שבועות, אבל חכמים קראו לשבועות 'עצרת'.

להמשך »

ח – לימוד ליל שבועות

ח,א – ארבעה טעמים על דרך פרד"ס ללימוד בליל חג השבועות כתב מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל (מאמר מרדכי למועדים עמ' 173) שיש ארבעה טעמים

להמשך »

ט – סדר הלימוד בלילה

ט,א – מניין כתב של"ה (מס' שבועות נר מצווה ד): "החרדים לדבר ה' ישתדלו שיהיה מנין ביחד, דאכל ביה עשרה שכינתא שריא". וכ"כ החיד"א (לב

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק