ארכיון הקטגוריה: פרק יג – חג השבועות

א – חג השבועות ויחוסו לחג הפסח

א,א – מדוע הוא יום אחד בלבד סיכום מזוהר ח"ג צו, א: לכאורה קשה, שמצינו שחג הפסח שבעה ימים, וחג הסוכות שבעה ימים, ועוד יום נוסף שמיני עצרת לשלימות השמחה. ובחג השבועות היה ראוי שתהיה שמחה גדולה יותר, ומדוע הוא רק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - חג השבועות | כתיבת תגובה

ב – תהליך ההכנה וההיטהרות בספירת העומר

ב,א – יום חתונה משנה תענית כו, ב: "וכן הוא אומר (שיר השירים ג, יא): צְאֶינָה וּרְאֶינָה בְּנוֹת צִיּוֹן בַּמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה בָּעֲטָרָה שֶׁעִטְּרָה לּוֹ אִמּוֹ בְּיוֹם חֲתֻנָּתוֹ וּבְיוֹם שִׂמְחַת לִבּוֹ, בְּיוֹם חֲתֻנָּתוֹ – זה מתן תורה, וּבְיוֹם שִׂמְחַת לִבּוֹ – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - חג השבועות | כתיבת תגובה

ג – זמן מתן התורה

ג,א – התאריך של מתן תורה שבת פו, ב: "תנו רבנן: בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל. רבי יוסי אומר: בשבעה בו. אמר רבא: דכולי עלמא – בראש חדש אתו למדבר סיני… ודכולי עלמא – בשבת ניתנה תורה לישראל… כי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - חג השבועות | כתיבת תגובה

ד – חג הקציר

ד,א – החגים תואמים את עונות השנה החקלאית החגים תואמים את עונות השנה החקלאית, והם ימי שמחה והודאה על היבול, פסח – שעורים, שבועות – חיטים וביכורי פירות, סוכות – אסיף הכל (עיין רמב"ן וחזקוני שמות כג, טז, ורבנו בחיי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - חג השבועות | כתיבת תגובה

ה – יום הביכורים

ה,א – ביכורים מהו ביכורים, שאז מביאים שתי הלחם, והם מנחת חיטים הבאה מן החדש (רש"י במדבר שם ועוד מפרשים רבים). וכן נאמר (ויקרא כג, כ): "וְהֵנִיף הַכֹּהֵן אֹתָם עַל לֶחֶם הַבִּכֻּרִים תְּנוּפָה לִפְנֵי ה' ", הרי ששתי הלחם הם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - חג השבועות | כתיבת תגובה

ו – עצרת

ו,א – עצרת – השם שקראו חכמים לחג השבועות בתורה מצינו ששביעי של פסח ושמיני עצרת נקראים 'עצרת' ולא שבועות, אבל חכמים קראו לשבועות 'עצרת'. פסיקתא זוטרתא (לקח טוב פינחס דף קלו עמוד ב): "אמר רבי טוביהו ברבי אליעזר ז"ל: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - חג השבועות | כתיבת תגובה

ז – שמחה יתירה – רוחניות וגשמיות

ז,א – שמחת חג השבועות – שמחה רוחנית וגופנית והיותו יום דין של"ה (מס' שבועות נר מצוה ט): "חייב אדם לשמוח בזה החג ביותר, כי הוא יום שזכינו בו לכתר תורה. ובפסחים פרק אלו דברים (סח, ב): הכל מודים בעצרת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - חג השבועות | כתיבת תגובה

ח – לימוד ליל שבועות

ח,א – ארבעה טעמים על דרך פרד"ס ללימוד בליל חג השבועות כתב מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל (מאמר מרדכי למועדים עמ' 173) שיש ארבעה טעמים למנהג על דרך פרד"ס. "על פי הפשט לימוד הלילה הוא כיוון שישראל שבאותו הדור ישנו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - חג השבועות | כתיבת תגובה

ט – סדר הלימוד בלילה

ט,א – מניין כתב של"ה (מס' שבועות נר מצווה ד): "החרדים לדבר ה' ישתדלו שיהיה מנין ביחד, דאכל ביה עשרה שכינתא שריא". וכ"כ החיד"א (לב דוד, לא): "וזה מנהג קבוע ברוב ישראל, יצאו קבוצים, פמליות פמליות, ללמוד באהבה תיקון המסודר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - חג השבועות | כתיבת תגובה

י – ברכות השחר ועוד דינים לערים בלילה

י,א – זמן התפילה כתבו פמ"ג א"א בריש סימן תצד, ומ"ב פט, א, שבחג השבועות שניעורים כל הלילה, מותר להתפלל קודם הנץ החמה, מפני שאם ילכו לביתם בהשכמה, טורח לקבצם בשנית. ובתנאי שלא יקראו קריאת שמע קודם זמן 'משיכיר' בין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - חג השבועות | כתיבת תגובה