הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק ד – ארבעת המינים

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

ד – כללי הפסולים

ד,א – סתם לולב כשר וכן בשאר מינים כתב ב"י או"ח סי' תכט, בטעם הסוברים שאין צורך ללמוד שלושים יום לפני סוכות הלכות חג, כי

להמשך »

ה – לולב

ה,א – עקום שנתיישר על ידי מכבש לולב שנפסל מחמת שהוא עקום תחת מכבש עד שהתיישר, אם לא ניכר עליו שהיה פעם עקום ופסול –

להמשך »

ו – נחלקה התיומת

ו,א – הדין בגמרא סוכה לב, א: "בעי רב פפא: נחלקה התיומת מהו? תא שמע, דאמר ר' מתון אמר רבי יהושע בן לוי: ניטלה התיומת

להמשך »

ח – הדס

ח,א – גדר משולש, הערה 5 סוכה לב, ב: "תנא: עֵץ עָבֹת – כשר, ושאינו עבות – פסול. היכי דמי עבות? אמר רב יהודה: והוא

להמשך »

ט – ערבה

ט,א – ערבה מ"ב תרמז, י: "ודע דיבש ונקטם ראשה הוא (פסול) מטעם הדר. ונשרו רוב עליה דעת הריטב"א הוא משום שעי"ז אין שמו עליו,

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק