ארכיון הקטגוריה: פרק יז – חשמל ומכשיריו

יד – פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית

יד,א – פעילות מצלמות וחיישנים כפי שלמדנו בהלכה יג, כאשר יש לאדם רצון שפניו יקלטו במצלמה ויוקרנו על גבי מסך, אסור לו לעמוד מול המצלמה. אבל כאשר אין לו עניין בכך, אין בזה איסור. שכן לכל היותר הרי זה פסיק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

טו – מערכות אזעקה בשבת

טו,א – חברת שמירה ששולחת שומרים בשבת בנוסף למבואר בהלכה ובהערה 16, עיין בקדושת השבת ח"ב עמ' נב-נה, שכתב בשם הרב אליהו, שמשום תקנתא לציבורא, שלא יהיה רכושם של דתיים הפקר, מותר בדיעבד להיות מנוי בחברת שמירה, ורק יאמר להם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

טז – כיבוי אזעקה שהופעלה בשבת

טז,א – הפסקת פעולת אזעקה גם בילקוט יוסף ח"ב ע' רעג-ד, הביא את דברי מלכים אמניך שהחמיר להלכה, וכתב שכן הסכים אביו. והרב הררי בקדושת השבת ח"א עמ' 220-246 הזכיר בשם כמה רבנים ומהם ריש"א לאסור. ומנגד הרב אריאל, הרב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

יז – שעון מעורר ושעון אלקטרוני ואלבום דיגיטלי

יז,א – שעון אלקטרוני שיש בו כפתור להאיר השעה ומחשב כתב בשלמי יהודה ב, ו, (עמ' מט), בשם ריש"א שאסור להשתמש בשעון שיש בו כפתור לתאורה לצורך שימוש לילה, בלא שיעשה היכר להזכירו שלא ילחץ עליו בשבת. אבל רשז"א התיר, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

יח – פתרונות גרמא של מכונים שונים

יח,א – פתרונות גרמא של המכונים השונים כפי שלמדנו, כל עשיית פעולה חשמלית בשבת – אסורה. ומאידך, למדנו (לעיל ט, ט) שכאשר אין עושים את הפעולה ממש, אלא רק גורמים להתרחשותה, אין בה איסור מן התורה. אבל חכמים אסרו לעשותה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה