ארכיון הקטגוריה: פרק יז – חשמל ומכשיריו

א – איסור הדלקת נורות ומכונות חשמליות מהתורה

א,א – בחוט להט האיסור דאורייתא אף שנחלקו אם האיסור להשתמש במכשירים חשמליים בשבת מהתורה או מדרבנן, מכל מקום מוסכם על רוב ככל הפוסקים שהדלקת נורה חשמלית או גוף חימום חשמלי שמתלהט אסורה מהתורה. שכן כתב הרמב"ם (שבת יב, א): … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

ב – איסור חשמל מהתורה או מחכמים

ב,א – דעת מרן הרב שהאיסור מהתורה משום מבעיר ומכבה בדורות האחרונים, בעקבות גילוי כוח החשמל ורתימתו לשימוש האדם, התעוררה השאלה, האם מותר להשתמש בו בשבת. לדעת מרן הרב קוק זצ"ל החשמל דינו כאש. וכ"כ באורח משפט עא (משנת תרצ"ד), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

ג – מכשירים חשמליים שמשמיעים קול (כטלפון ורמקול)

ג,א – מכשיר שמיעה כפי שלמדנו בהערה 3, יש שאסרו שימוש במכשיר שמיעה, וכ"כ דובב מישרים, לבושי יו"ט טו. ויש שאסרו לדבר עם מי שיש לו מכשיר שמיעה באוזן, כמובא בארח"ש כו, הערה לג, בשם ריש"א. וכ"כ בחוט שני ח"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

ד – מעליות

ד,א – מעליות כיוון שהמעלית ממילא עולה ויורדת לפי הזמנים שנקבעו לה, מותר להיכנס אליה ולעלות ולרדת עמה. אלא שהמחמירים העלו טענה, שכל הנכנס למעלית אגב דריכתו עליה מפעיל משקל שמחשב את משקלו, ולפי זה שולח הוראה אל המנוע כמה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

ו – שעון שבת והרחקת זמן פעולתו

ו,א – הסוברים שאסור לערוך שינויים בשעון שבת ומקורם יש אוסרים לערוך כל שינוי בשעון שבת במשך השבת, מפני שלדעתם זה דומה לאיסור להסתפק מן השמן שבנר, כמבואר בגמרא (ביצה כב, א): "עולא איקלע לבי רב יהודה, קם שמעיה זקף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

ז – כפתור ויסות לתרמוסטט

ז,א – אסור להקדים פעולה על ידי שינוי תרמוסטט כתבתי שלא לשנות את הכפתור באופן שיפסיק את המצב הנוכחי, ואף שהקלנו בזה בשעת הדחק בשעון שבת, כאן יש חשש שסיבוב הכפתור יפעיל מיד את הרדיאטור או יכבה אותו. ואז כבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

ח – פתיחת מקרר ותנור חשמלי וכניסה לחדר עם מזגן

ח,א – דעות האחרונים בפתיחת מקרר המחמירים שלא לפתוח מקרר בעת שהמנוע שלו אינו פועל הם: שו"ת הר צבי או"ח א, קנא; חלקת יעקב ג, קעט; המסילה שנה ב חוברת א עמ' 9 לר"ח ביק; מנחת יצחק ב, טז; נועם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

ט – מקרר ששכחו לנתק את הנורה שבו

ט,א – מקרר ששכחו לנתק את הנורה שנדלקת בפתיחתו באג"מ או"ח ב, סח, התיר לבקש מגוי לפתוח מקרר ששכחו לנתק את הנורה שלו, גם מפני דעת העיטור, כמובא ברמ"א רעו, ב, שלצורך גדול מקילים באמירה לגוי אפילו במלאכה גמורה. וכאן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

יא – דלתות חשמליות

יא,א – מעשה שבת בפתיחת דלת חשמלית או שימוש באינטרקום השאלה האם הכניסה דרך הפתח שנפתח בעקבות פעולה אסורה של חילול שבת אסורה בשבת. כתב בשו"ע שז, יד: "לקרות באגרת השלוחה לו אם אינו יודע מה כתוב בה – מותר, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה

יג – שימוש באינטרקום, מסך ופעמון בכניסה לבניין

יג,א – טלוויזיה במעגל סגור עיין בארח"ש טו, לה, הערה נה, שלדעת ריש"א אסור לעמוד מול טלוויזיה כזו משום 'כותב', והאיסור דרבנן משום שאינו דרך כתיבה. ולרב נסים קרליץ האיסור מדרבנן, כי אינו נשמר באופן יציב. וכיוצא בזה לרשז"א השימוש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - חשמל ומכשיריו | כתיבת תגובה