הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יז – שעון מעורר ושעון אלקטרוני ואלבום דיגיטלי

יז,א – שעון אלקטרוני שיש בו כפתור להאיר השעה ומחשב

כתב בשלמי יהודה ב, ו, (עמ' מט), בשם ריש"א שאסור להשתמש בשעון שיש בו כפתור לתאורה לצורך שימוש לילה, בלא שיעשה היכר להזכירו שלא ילחץ עליו בשבת. אבל רשז"א התיר, וכן באז נדברו ח, לג, שאין לגזור גזירות חדשות. והסכים לכך ביבי"א ח"ז. וכתב בילקוט יוסף ח"ב עמ' תפה, שלא שמענו שמישהו שכח והפעיל בשבת את המחשב או האור שבשעון. ומ"מ כתבתי שמי שמכיר בעצמו שעלול להיכשל, אסור לו להשתמש בשעון זה.

תפריט