הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק כד – דיני קטן

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – מצוות חינוך

א,א – מאימתי מתחילים ללמד את הבן תורה ושאר מצוות גיל חינוך למצוות מבואר בסוכה מב, א: "יודע לדבר – אביו לומדו תורה וקריאת שמע.

להמשך »

ב – החינוך למצוות לא תעשה

ב,א – גיל חינוך להפריש מאיסורים כפי שכתבתי החינוך למצוות תואם את החינוך ללימוד תורה ונובע ממנו, וכשם שמתחילים מגיל תחילת הדיבור ללמד פסוקים, כך

להמשך »

ה – היתרים לשעת הדחק

ה,א – האם מותר לומר לקטן לעבור על איסור דרבנן לצורך הקטן כתב הרשב"א (בחידושיו ליבמות קיד, א), שדווקא באיסור תורה אסור להאכיל איסור לקטן,

להמשך »

ו – קטן כחולה

ו,א – קטן עד איזה גיל נחשב חולה עיין להלן כח, ב, בדיני חולה, שהתירו חכמים 'שבות' של אמירה לגוי כדי לסייע לו. ונחלקו הפוסקים

להמשך »

ט – משחקי כדור וריצה

ט,א – כדורגל וכדורסל ואופניים אסורים משום עובדין דחול כתב הרמב"ן (ויקרא כג, כד) שיכול היה אדם לטרוח כל היום בסידור ביתו ומסחרו בלא לעבור

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק