הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

י – אופניים קורקינט וסקטים

י,א – קורקינט וסקטים

כתב באול"צ ח"ב מב, ב, שמותר לרכב על סקטים. והביאו בילקוט יוסף ח"ה עמ' סא. ומשמע מאול"צ שכך הדין לגבי קורקינט. אמנם עיין באול"צ שם מב, א, שאם ינהגו להחמיר בזה, יהיה בבחינת דברים המותרים שאחרים נהגו בהם איסור, שלכן יש לאוסרם, שזו הסיבה לאיסור רכיבה על אופניים.

ושמעתי מכמה מורי הוראה שיש לאסור קורקינט וסקטים, וכך אמר הרב ליאור. וכך נראה לענ"ד מטעם שיש לחלק בין ריצה ברגליים לריצה על ידי מכשירים, שהיא עובדין דחול, וכעין ראיה מביצה כה, ב.

תפריט